×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Apocalipsa Sfântului Ioan

Capitolul 13

Al doilea semn: Fiara mării. Al treilea: Fiara pământului.

1 Şi-am văzut ridicându-se din mare o Fiarăa având zece coarneb şi şapte capetec; şi pe coarnele ei, zece steme; şi pe capetele ei, nume blasfemiatoared. 2 Şi Fiara pe care-am văzut-o era asemenea leopardului, picioarele ei erau ca ale ursului, iar gura ei ca o gură de leu. Şi Balaurul i-a dat Fiarei puterea lui şi tronul săue şi stăpânire mare. 3 Şi unul din capetele Fiarei era ca înjunghiat de moarte, dar rana ei cea de moarte a fost vindecată; şi tot pământul s’a minunat ţinându-se după Fiarăf. 4 Şi i s’au închinat Balaurului, pentru că el i-a dat Fiarei stăpânirea; apoi i s’au închinat Fiarei, zicând: „Cine-i asemenea Fiarei şi cine poate să se războiască împotrivă-ig?…” 5 Şi i s’a dath ei gură să grăiască vorbe mari şi blasfemii; şi putere i s’a dat să lucreze timp de patruzeci şi două de lunii. 6 Şi gura şi-a deschis-o spre blasfemii împotriva lui Dumnezeu, să-I blasfemieze numele şi locuinţa, pe cei ce locuiesc în cer. 7 Şi i s’a dat să facă război asupra sfinţilor şi să-i biruie; şi i s’a dat ei stăpânire peste toată seminţia şi poporul şi limba şi neamul. 8 Şi i se vor închina ei toţi cei ce locuiesc pe pământ, ale căror nume nu sunt de la’ntemeierea lumii scrise’n cartea vieţii Mielului înjunghiatj.

9 Dacă are cineva urechi, să audă!: 10 Cine duce’n robie, în robie e dus; cine ucide cu sabia, de sabie trebuie ucis. Aici e răbdarea şi credinţa sfinţilork.

11 Şi-am văzut o altă Fiarăl, ridicându-se din pământ; şi avea două coarne, asemenea unui miel, dar grăia ca un balaur. 12 Şi toată puterea primei Fiare o facem în faţa acesteia. Şi face ca pământul şi locuitorii de pe el să se’nchine Fiarei celei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. 13 Şi face semne mari, pân’la a face ca foc să se coboare din cer pe pământ înaintea oamenilor; 14 şi prin semnele ce i s’a dat să facă’n faţa Fiarei îi amăgeşte pe cei ce locuiesc pe pământ, spunându-le celor ce locuiesc pe pământ să-i facă chipn Fiarei care poartă rană de sabie şi a rămas în viaţă. 15 Şi i s’a dat ei să-i dea chipului Fiarei un duho, pentru ca chipul Fiarei să şi grăiască şi să facă’n aşa fel ca toţi cei ce nu se vor închina chipului Fiarei să fie ucişi. 16 Şi pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei liberi şi pe robi îi face să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte, 17 încât nimeni să nu poată cumpăra sau vindep, fără numai cel ce are semnul: numele Fiarei sau numărul numeluiq Fiarei. 18 Aici e’nţelepciunea! Cine are pricepere, să socotească numărul Fiarei; că e număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şaser.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.