×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Apocalipsa Sfântului Ioan

Capitolul 12

Cele şapte semne. Primul: Femeia şi Balaurul.

1 Şi-un mare semn s’a arătat în cer: O Femeiea înveşmântată cu soarele; şi sub picioarele ei, luna; şi pe capul său, o cunună din douăsprezece steleb. 2 Şi era însărcinată; şi striga chinuindu-se şi muncindu-se să nască. 3 Şi-un alt semn s’a arătat în cer: Iată, un Balaurc mare, roşu ca focul, având şapte capete şi zece coarned; şi pe capete, şapte cununi împărăteştie. 4 Şi coada lui târa o treime din stelele cerului; şi le-a aruncat pe pământf. Şi Balaurul a stat înaintea Femeii care era să nască, pentru ca să-i înghită copilul când îl va naşte. 5 Şi ea a născut un Copil de parte bărbătească, Cel ce cu toiag de fier va să păstorească toate neamurileg. Şi Copilul ei a fost răpit la Dumnezeu şi la tronul Săuh, 6 iar Femeia a fugit în pustiei, acolo unde are ea loc pregătit de Dumnezeu, pentru ca acolo s’o hrănească timp de o mie două sute şi şaizeci de zilej.

7 Şi război s’a făcut în cer: Mihailk şi îngerii lui au pornit război cu Balaurul. Şi se războia Balaurul, şi îngerii lui; 8 şi el n’a răzbit, nici că locul lor s’a mai găsit în cer. 9 Şi aruncat a fost Balaurul cel mare, şarpele cel de demult, care se cheamă diavol şi Satana, cel ce pe toată lumeal o înşeală – aruncat a fost pe pământ; şi îngerii săi aruncaţi au fost cu el.

10 Şi-am auzit un glas mare’n cer, zicând: „Acum s’a făcut mântuirea şi puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Său, căci aruncat a fost pârâşul fraţilor noştri, cel ce ziua şi noaptea-i pâra în faţa Dumnezeului nostru. 11 Şi ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturiei lor şi prin aceea că viaţa până la moarte nu şi-au iubit-om. 12 Pentru aceasta bucuraţi-vă, ceruri, şi voi, cei ce locuiţi în ele! Vai vouă, pământule şi mare, căci diavolul a coborât la voi având mare mânie, fiindcă el ştie că puţină vreme are”.

13 Şi când Balaurul a văzut c’a fost aruncat pe pământ, a prigonit-on pe Femeia care născuse Pruncul. 14 Şi i s’au dat Femeii cele două aripi ale vulturului celui mareo, ca să zboare’n pustie la locul ei, acolo unde, departe de faţa şarpelui, este hrănită o vreme şi vremi şi-o jumătate de vremep. 15 Şi şarpele a aruncat după Femeie din gură-i apă ca un râu, ca s’o ia puhoiul. 16 Şi pământul i-a venit Femeii într’ajutor; că şi-a deschis pământul gura şi a’nghiţit râul pe care Balaurul îl aruncase din gura sa. 17 Şi Balaurul s’a aprins de mânie asupra Femeii şi a pornit să facă război cu ceilalţi din seminţia eiq, cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu şi au mărturia lui Iisusr. 18 Şi a stat pe nisipul măriis.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.