×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola Sobornicească întâia a Sfântului Apostol Ioan

Capitolul 1

Cuvântul Vieţii. Dumnezeu este lumină.

1 Ceea ce era de la’nceput, ceea ce noi am auzit, ceea ce cu ochii noştri am văzut, ceea ce am privita şi ceea ce mâinile noastre au pipăit despre Cuvântul Vieţii 2 – şi viaţab s’a arătat, şi noi am văzut-o şi mărturisim, şi vă vestim viaţa de veci care la Tatăl era şi care nouă ni s’a arătat –, 3 ceea ce am văzut şi ceea ce am auzit, aceea vă vestim şi vouă, pentru ca şi voi să aveţi părtăşiec cu noi; iar părtăşia noastră, din parte-ne, este cu Tatăl şi cu Fiul Său Iisus Hristosd. 4 Şi pe acestea vi le scriem, pentru ca bucuria noastrăe să fie deplină.

5 Şi aceasta e vestea pe care noi de la El am auzit-o şi v’o vestim: că Dumnezeu este lumină şi că’ntru El nu-i nici un întuneric. 6 Dacă noi zicem că avem părtăşie cu El, dar umblăm întru întuneric, minţim şi nu săvârşimf adevărul; 7 dar dacă umblăm întru lumină, aşa cum El Însuşi este în lumină, atunci avem părtăşie unul cu altul, şi sângele lui Iisus, Fiul Său, ne curăţeşte pe noi de tot păcatul.

8 Dacă zicem că noi nu avem păcat, pe noi înşine ne amăgim şi adevărul nu este’ntru noi. 9 Dacă ne mărturisim păcatele, credincios este El şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de toată nedreptatea. 10 Dacă zicem că n’am păcătuit, Îl facem pe El mincinos, şi cuvântul Său nu este’ntru noi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.