×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola Sobornicească întâia a Sfântului Apostol Petru

Capitolul 5

A păstori turma lui Dumnezeu. Salutări de sfârşit.

1 Pe cei dintre voi care sunt preoţia îi îndemn eu, cel împreună-preot şi martor al patimilor lui Hristos şi părtaş al slavei ce va să se descopere: 2 Păstoriţi turma lui Dumnezeu ce vi s’a dat în seamă, veghind asupra ei nu de nevoie, ci de bunăvoie, după Dumnezeu, nu pentru câştig ruşinos, ci din tragere de inimă, 3 nu ca şi cum aţi fi stăpânii celor ce v’au căzut la sorţib, ci voi făcându-vă pilde ale turmei. 4 Iar când Se va arăta Mai-Marele păstorilor, veţi primi cununa cea neveştejită a măririi.

5 De asemenea, voi, cei mai tineri, supuneţi-vă celor bătrâni. Îmbrăcaţi-vă toţi întru smerenie unii faţă de alţii, pentru că Dumnezeu le stă’mpotrivă celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.

6 Prin urmare, smeriţi-vă sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, pentru ca El la timpul cuvenit să vă înalţe. 7 Toată grija voastră lăsaţi-I-o lui Dumnezeu, căci El are grijă de voi. 8 Fiţi treji, privegheaţi. Potrivnicul vostru, diavolul, umblă ca un leu răcnind, căutând pe cine să înghită; 9 staţi-i împotrivă, tari în credinţă, ştiind că aceleaşi suferinţe le îndură şi fraţii voştric care sunt în lume. 10 Dar după ce veţi suferi puţină vreme, Dumnezeul a tot harul, Cel ce v’a chemat la slava Sa cea veşnică întru Hristos Iisus, El Însuşi vă va întremad, vă va întări, vă va împuternici, vă va face de neclintit. 11 Lui fie-I slava şi puterea în vecii vecilor. Amin!

12 V’am scris aceste puţine lucruri prin Silvane, pe care-l socotesc frate credincios, ca să vă îndemn şi să vă mărturisesc că acesta este adevăratul har al lui Dumnezeu: cel în care staţi voi.

13 Vă îmbrăţişează Biserica cea aleasă din Babilonf, precum şi Marcug, fiul meu.

14 Îmbrăţişaţi-vă unul pe altul cu sărutarea iubirii. Pace vouă tuturor, celor întru Hristos Iisus! Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.