×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola Sobornicească întâia a Sfântului Apostol Petru

Capitolul 4

Buni iconomi ai harului lui Dumnezeu. A suferi ca un creştin.

1 Aşadar, de vreme ce Hristos a pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi gând: cel ce a suferit în trup a isprăvit cu păcatul, 2 pentru ca timpul pe care-l mai are de trăit în trup să nu-l mai trăiască’ntru poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. 3 Destul este că’n vremile trecute aţi făcut voia păgânilor, umblând în desfrânări, în pofte, în beţii, în ospeţe, în chefuri şi’ntru nelegiuite slujiri idoleşti. 4 De aceea ei se miră că voi nu mai alergaţi cu ei în aceeaşi revărsare a relelor purtări, şi vă defaimă; 5 ei vor da seama în faţa Celui ce este gata să judece viii şi morţii. 6 Că spre aceasta li s’a binevestit chiar şi morţilora, pentru ca ei să fie judecaţi ca oameni după trup, dar după Dumnezeu să vieze cu duhul.

7 Sfârşitul a toate s’a apropiat; fiţi aşadar cumpăniţi la minte şi privegheaţi în rugăciuni, 8 înainte de toate avându-vă’ntre voi iubire arzătoare, fiindcă ea, iubirea, acoperă mulţime de păcate. 9 Fiţi primitori de oaspeţib unii către alţii, fără să murmuraţi. 10 Fiecare după darul pe care l-a primit, slujiţi-vă unii altora ca nişte buni iconomi ai harului celui de multe feluri al lui Dumnezeu: 11 Dacă cineva vorbeşte, cuvintele să-i fie ca ale lui Dumnezeu; dacă cineva slujeşte, slujba să-i fie ca din puterea pe care i-o dă Dumnezeu; pentru ca’ntru toate să fie Dumnezeu slăvit prin Iisus Hristos, Căruia Îi este slava şi stăpânirea în vecii vecilor. Amin!

12 Iubiţilor, nu vă miraţi de focul aprins între voi ca să vă’ncercec, ca şi cum vi s’ar întâmpla ceva străin, 13 ci de vreme ce sunteţi părtaşi la suferinţele lui Hristos, bucuraţi-vă, pentru ca şi la descoperirea slavei Sale cu veselie să vă bucuraţid. 14 De sunteţi ocărâţi pentru numele lui Hristos, fericiţi sunteţi, căci Duhul slavei şi al lui Dumnezeue Se odihneşte peste voi; blasfemiat de ei, de voi e preamărit. 15 Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaş, sau fur, sau făcător de rele, sau ca iscoditorf; 16 dar dacă suferă pentru că e creştin, să nu se ruşineze, ci’ntru numele acesta să-L preamărească pe Dumnezeu. 17 Căci vremea este ca judecata să’nceapă de la casa lui Dumnezeu; şi dacă’ncepe de la noi, care va fi sfârşitul celor ce nu se supun Evangheliei lui Dumnezeu? 18 Şi dacă dreptul abia se mântuieşte, necredinciosul şi păcătosul unde se vor arăta? 19 Aşa încât cei ce suferă după voia lui Dumnezeu, Lui, credinciosului Dumnezeu să-şi încredinţeze sufletele întru săvârşirea binelui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.