×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iacob

Capitolul 2

Împotriva părtinirii. Credinţa fără fapte este moartă.

1 Fraţii mei, nu întru părtinirea să vă aveţi voi credinţa în Domnul nostru Iisus Hristos, Domnul slavei. 2 Că dacă’n adunarea voastră va intra un om cu inel de aur şi’n haină strălucită, şi va intra şi un om sărac în haină murdară, 3 dar voi vă uitaţi la cel ce poartă haina strălucită şi-i ziceţi: Aşază-te aici, în locul cel bun!, iar săracului îi ziceţi: Tu stai acolo, în picioare!, sau: Tu aşază-te jos, la picioarele mele!, 4 oare’n gândul vostru n’aţi făcut voi deosebire între unul şi altul, şi nu v’aţi făcut voi judecători cu gânduri viclene?

5 Ascultaţi, iubiţii mei fraţi: Oare nu Dumnezeu i-a ales pe cei ce sunt săraci în ochii lumii pentru ca să fie ei bogaţi în credinţă şi moştenitori ai împărăţiei pe care El a făgăduit-o celor ce-L iubesc? 6 Iar voi, voi l-aţi necinstit pe cel sărac!… Oare nu bogaţii vă asupresc pe voi, şi nu ei vă târăsc în judecăţi? 7 Nu ei sunt cei ce blasfemiază numele cel bun care-a fost chemat asupră-văb? 8 Dacă într’adevăr împliniţi legea împărătească, potrivit Scripturii: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi, bine faceţi; 9 dar dacă cu părtinire cătaţi la faţa omului, faceţi păcat, şi legea vă osândeşte ca pe nişte călcători de lege.

10 Fiindcă cel ce va păzi toată legea, dar o va călca într’un singur loc, faţă de toate s’a făcut vinovatc. 11 Pentru că Cel ce a zis: Să nu săvârşeşti adulter!, a zis şi: Să nu ucizi! Şi dacă nu săvârşeşti adulter dar ucizi, te-ai făcut călcător de lege. 12 Aşa să vorbiţi şi aşa să faceţi, ca unii care va să fiţi judecaţi prin legea libertăţii. 13 Căci judecata e fără milă pentru cel ce n’a făcut milă; dar mila e biruitoare asupra judecăţiid!

14 Ce folos, fraţii mei, dacă cineva zice că are credinţă, dar fapte nu are? Oare poate credinţa să-l mântuiască? 15 Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana zilnică 16 şi cineva dintre voi le-ar zice: Mergeţi în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!, dar fără să le dea cele trebuincioase trupului, care-ar fi folosul? 17 Aşa şi credinţa: dacă nu are fapte, doar în ea însăşie e moartă.

18 Dar va zice cineva: Tu ai credinţă, iar eu am fapte; arată-mi credinţa ta fără fapte, şi eu din faptele mele îţi voi arăta credinţa mea. 19 Tu crezi că unul este Dumnezeu?: Bine faci; dar şi demonii cred şi se cutremură… 20 Dar vrei tu să’nţelegi, omule uşuratic, că credinţa fără fapte este moartăf? 21 Avraam, părintele nostru, oare nu din fapte a fost el îndreptăţitg când l-a pus pe jertfelnic pe fiul său Isaac? 22 Vezi că credinţa lucra împreună cu faptele lui şi că prin ele s’a desăvârşit credinţa 23 şi s’a plinit Scriptura care zice: Şi I-a crezut Avraam lui Dumnezeu, şi aceasta i s’a socotit ca dreptate; şi el a fost numit prieten al lui Dumnezeu. 24 Vedeţi că din fapte este îndreptăţit omul, şi nu numai din credinţă. 25 În acelaşi fel şi Rahab desfrânata: oare nu din fapte s’a îndreptăţit ea când i-a primit pe cercetaşi şi i-a scos afară pe altă cale? 26 Şi după cum trupul fără suflet este mort, tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.