×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola Sfântului Apostol Pavel către Evrei

Capitolul 7

Rânduiala preoţească a lui Melchisedec.

1 Căci acest Melchisedec, rege al Salemului, preot al Dumnezeului-Celui-Preaînalt, care l-a întâmpinat pe Avraam când acesta se’ntorcea de la înfrângerea regilor şi l-a binecuvântat, 2 el, căruia Avraam i-a făcut parte, zeciuială din toatea, „al cărui nume” se tâlcuieşte mai întâi „rege al dreptăţii”b, dar care mai este şi rege al Salemului, adică „rege al păcii”c, 3 fără tată, fără mamă, fără spiţă de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârşit al vieţii, dar asemănat Fiului lui Dumnezeu, el rămâne preot de-a pururi.

4 Vedeţi dar cât de mare este acesta, căruia chiar şi Avraam i-a dat zeciuială din prada de război, el, patriarhul! 5 Cei dintre fiii lui Levi care primesc preoţia au poruncă, după lege, să ia zeciuială de la popor, adică de la fraţii lor, cu toate că şi aceştia au ieşit din coapsele lui Avraam; 6 dar el „Melchisedec”, care nu-şi trage neamul din ei, a primit el zeciuială de la Avraam, şi l-a binecuvântat pe cel ce avea făgăduinţele! 7 Or, nu-i nici o îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. 8 Iar aici iau zeciuială nişte oameni muritori; dar acolo, unul care e mărturisit că este viu. 9 Şi, ca să spun aşa, prin Avraam a dat zeciuială şi Levi, cel ce ia zeciuială, 10 căci el era încă în coapsele lui Avraam când pe acesta l-a întâmpinat Melchisedec.

11 Dacă deci desăvârşirea ar fi fost prin preoţia Leviţilor – căci sub ea i s’a dat poporului legea –, ce nevoie mai era ca un alt preot să se ridice după rânduiala lui Melchisedec, şi să nu se zică „după rânduiala lui Aaron”? 12 Căci unei schimbări a preoţiei îi urmează neapărat şi o schimbare a legii. 13 Fiindcă Acelad despre Care se spun aceste lucruri face parte dintr’o altă seminţie, din care nimeni n’a slujit altarului; 14 deoarece învederat este că Domnul nostru a odrăslit din Iudae, seminţie despre care Moise n’a spus nimic cu privire la preoţi. 15 Acesta e un lucru şi mai învederat dacă, după asemănarea lui Melchisedec, se ridică un alt preot 16 care S’a făcut nu după legea unei porunci trupeştif, ci după puterea unei Vieţi nepieritoare; 17 căci se mărturiseşte despre El: Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. 18 Astfel, prima poruncă se desfiinţează din pricina neputinţei şi a nefolosului ei 19 – căci legea n’a desăvârşit nimic –; în schimb, ni s’a adus o mai bună nădejde prin care ne apropiem de Dumnezeu,

20 şi încă nu fără jurământ; căci aceiag fără jurământ au devenit preoţi, 21 dar El, cu jurământ, prin Cel ce I-a grăit: Juratu-S’a Domnul şi nu-I va părea rău: Tu eşti preot în veac. 22 Şi cu aceasta, Iisus a devenit chezaşul unui mai bun testament.

23 Şi încă ceva: aceia mai-mulţi au devenit preoţi, fiindcă moartea îi împiedica să dăinuiască, 24 dar Iisus are o preoţie netrecătoare prin aceea că El rămâne în veac. 25 De aceea şi poate să-i mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce prin El se apropie de Dumnezeu, fiind El pururea viu ca să mijlocească pentru ei.

26 Un Arhiereu ca Acesta ne şi trebuia nouă: sfânt, lipsit de răutate, fără pată, osebit de cei păcătoşi şi devenit mai înalt decât cerurile, 27 Care nu are nevoie, precum arhiereii, ca’n fiecare zi să aducă jertfe, întâi pentru propriile lui păcate şi apoi pentru ale poporului, căci El a făcut aceasta o singură dată, aducându-Se jertfă pe Sine Însuşi. 28 Căci legea aşază arhierei oameni supuşi slăbiciunii, dar cuvântul jurământului, care a venit mai târziu decât legeah, a aşezat un Fiu desăvârşit în veac.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.