×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola Sfântului Apostol Pavel către Evrei

Capitolul 6

Mustrări şi îndemnuri împotriva apostaziei (continuare). Făgăduinţa cea întru adevăr a lui Dumnezeu.

1 De aceea, lăsând cuvântul de’nceputa asupra lui Hristos, să ne îndreptăm spre ceea ce este desăvârşit, fără să mai punem din nou temelia învăţăturii despre pocăinţa de faptele moarteb şi despre credinţa în Dumnezeu, 2 a învăţăturii despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morţilor şi judecata veşnică. 3 Vom face-o şi pe aceasta, dacă va îngădui Dumnezeu.

4 Fiindcă aceia care s’au luminat o dată şi au gustat darul cel ceresc şi părtaşi s’au făcut Duhului Sfânt 5 şi au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu şi puterile veacului ce va să vină 6 şi au căzutc, cu neputinţă ested ca ei să se înnoiască încă o dată spre pocăinţă, fiindcă ei pe seama lor înşişi Îl răstignesc a doua oară pe Fiul lui Dumnezeu şi-L fac de batjocură.

7 Când un pământ bea ploaiae ce-i vine adesea şi rodeşte ierburif folositoare celor pentru care-au fost lucrate, el binecuvântare de la Dumnezeu primeşte; 8 dar dacă face spini şi ciulini, atunci netrebnic se face şi-i aproape de blestem; iar sfârşitul îi este să ardă.

9 Dar cu toate că noi vorbim aşa, totuşi despre voi, iubiţilor, suntem încredinţaţi de lucruri mai bune şi prielnice mântuirii. 10 Căci Dumnezeu nu este nedrept, încât să uite lucrarea voastră şi iubirea pe care-aţi arătat-o pentru numele Lui prin aceea că le-aţi slujit sfinţilor, şi încă le slujiţi. 11 Dorim dar ca fiecare din voi să arate aceeaşi râvnă pentru adeverireag pân’la sfârşit a nădejdii, 12 aşa încât să nu fiţi lenevoşi, ci următorih ai celor ce prin credinţă şi răbdare moştenesc făgăduinţele.

13 Că atunci când Dumnezeu i-a dat făgăduinţă lui Avraam, deoarece El nu avea pe nimeni mai mare pe care să Se jure, S’a jurat pe Sine Însuşi, 14 zicând: Cu adevărat pe deplin te voi binecuvânta şi pe deplin te voi înmulţi. 15 Şi’n felul acesta având el „Avraam” îndelungă-răbdare, a dobândit făgăduinţa. 16 Fiindcă oamenii se jură pe cel mai mare, şi jurământul, ca chezăşie, pune capăt oricărei neînţelegeri dintre ei. 17 În acelaşi fel Dumnezeu, vrând ca mai mult să le arate moştenitorilor făgăduinţei nestrămutarea hotărârii Sale, a pus la mijloc jurământul 18 pentru ca, prin două lucruri de neschimbati, în care e cu neputinţă ca Dumnezeu să mintă, noi, cei ce-am căutat scăpare la liman, să avem puternică îmbărbătare de a prinde’n mânăj nădejdea ce ne stă înainte, 19 pe care noi o avem ca pe o ancoră a sufletului sigură şi tare, cea care pătrunde’n adâncul catapetesmeik, 20 acolo unde Iisus a intrat pentru noi ca înaintemergător, devenit Arhiereu în veac, după rânduiala lui Melchisedec.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.