×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola Sfântului Apostol Pavel către Evrei

Capitolul 5

Iisus, Marele Preot (continuare). Mustrări şi îndemnuri împotriva apostaziei.

1 Căci orice arhiereu, fiind luat dintre oameni, pentru oameni este pus în slujba lui Dumnezeu, ca să aducă daruri şi jertfe pentru păcate. 2 El poate fi îngăduitor cu cei neştiutori şi rătăciţi, deoarece şi el e cuprins de slăbiciune, 3 şi din această pricină dator este ca pentru păcate să aducă jertfe şi pentru el însuşi, aşa ca şi pentru popor. 4 Şi nimeni nu-şi ia singur cinstea aceasta, ci numai cel chemat de Dumnezeu, precum Aaron. 5 Aşa şi Hristos, nu El Şi-a dat Lui şi slava de a deveni Arhiereu, ci Acela Care I-a grăit: Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut, 6 aşa cum în alt loc El zice: Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. 7 El este Cel ce, în zilele trupului Săua, cu strigăt tare şi cu lacrimi a adus cereri şi rugăciuni către Cel care putea să-L mântuiască din moarte; şi ascultat a fost, de dragul evlaviei Sale. 8 Şi cu toate că era Fiu, din cele ce-a pătimit a învăţat ascultarea 9 şi, odată devenit desăvârşitb, tuturor celor ce-L ascultă le-a devenit pricină de mântuire veşnică, 10 numit de Dumnezeu Arhiereu după rânduiala lui Melchisedec.

11 Despre aceasta avem multe de spus, şi greu este de tâlcuit, pentru că voi v’aţi făcut greoi la auz. 12 Fiindcă voi, cei ce de multă vreme ar fi trebuit să fiţi învăţători, încă mai aveţi nevoie ca cineva să vă înveţe întâile gânguriric ale cuvintelor lui Dumnezeu; şi aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte, nu de hrană tare. 13 Că tot cel ce se hrăneşte cu lapte e un nepriceput în cuvântul dreptăţii, fiindcă e prunc; 14 iar hrana tare e pentru cei desăvârşiţi, care prin sârguinţăd au simţurile deprinse să deosebească binele şi răul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.