×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola Sfântului Apostol Pavel către Tit

Capitolul 3

Stăruinţa’n faptele bune. Ultime îndemnuri şi salutări.

1 Adu-le aminte să se supună stăpânirilor şi dregătorilor, să asculte, să fie gata la orice lucru bun. 2 Să nu defaime pe nimeni, să fie paşnici, îngăduitori, arătând blândeţe’ntreagă faţă de toţi oamenii. 3 Că şi noi eram cândva fără de minte, neascultători, rătăciţi, slujind poftelor şi feluritelor desfătări, petrecându-ne viaţa în răutate şi invidie, urâţi fiind şi unul pe altul urându-ne.

4 Dar când s’a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi iubirea Sa de oameni, 5 El nu din pricina faptelor pe care le-am făcut noi întru dreptate, ci după mila Sa ne-a mântuit prin baia naşterii din noua şi prin înnoirea Duhului Sfânt 6 pe Care din belşug L-a vărsat peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, 7 pentru ca, îndreptăţiţi fiind prin harul Său, întru nădejdeb să devenim moştenitori ai vieţii veşnice.

8 Cuvântul e vrednic de crezare, şi vreau ca aceste lucruri să le spui răspicatc, pentru ca cei ce I s’au încredinţat lui Dumnezeu să aibă grijă să fie’n frunte la fapte bune. Acestea sunt buned şi folositoare oamenilor. 9 Dar de întrebările nebuneşti şi de genealogiie şi de certuri şi de’ncrucişările de vorbe asupra legii fereşte-te: sunt nefolositoare şi deşarte. 10 Pe omul eretic, după întâia şi a doua mustrare îndepărtează-l, 11 ştiind că unul ca acesta s’a înstrăinatf şi rătăceşte’n păcatg, osândit de sine însuşih.

12 Când îl voi trimite la tine pe Artemas sau pe Tihic, străduieşte-te să vii la mine, la Nicopole, căci acolo m’am hotărât să iernez. 13 Pe Zenas legistuli şi pe Apolloj trimite-i înainte, şi ai grijă să nu le lipsească nimic. 14 Ai noştri să înveţe şi ei să fie’n frunte la fapte bune atunci când trebuinţa o cere, ca să nu fie ei neroditori.

15 Te îmbrăţişează toţi cei ce sunt cu mine. Îmbrăţişează-i pe cei ce ne iubesc întru credinţă. Harul fie cu voi cu toţi! Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.