×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola Sfântului Apostol Pavel a doua către Timotei

Capitolul 4

Porunci către Timotei (continuare). Salutări de sfârşit.

1 Aşadar, te conjur în faţa lui Dumnezeu şi a lui Hristos Iisus Cel ce va să judece viii şi morţii, şi pe arătarea Lui şi pe împărăţia Lui: 2 Propovăduieşte cuvântul, stăruie cu timp şi fără timp, mustră, ceartă, îndeamnă, întru toată îndelunga-răbdare şi întru toată’nvăţăturaa. 3 Că va veni vremea când nu vor mai suferi învăţătura sănătoasă, ci după poftele lor îşi vor îngrămădi învăţători să le răsfeţe auzul 4 şi auzul şi-l vor întoarce de la adevăr şi către basme se vor abate. 5 Tu însă fii treaz întru toate; îndură necazul; fă lucrare de evanghelist; slujba ta fă-o deplin!

6 Că eu de-acum sânger spre jertfăb, şi vremea plecării mele a sosit. 7 Lupta cea bună am luptat, alergarea mi-am împlinit-oc, credinţa am păzit-o. 8 De acum mi s’a gătit cununa dreptăţii, pe care în Ziua aceea mi-o va da Domnul, Dreptul Judecător; şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce I-au iubit arătarea.

9 Străduieşte-te să vii la mine curând; 10 că Dimas, în dragoste cu veacul de-acum, m’a lăsat şi s’a dus la Tesalonic; Crescent, în Galatia; Tit, în Dalmaţia. 11 Numai Lucad este cu mine. Ia-l pe Marcue şi adu-l cu tine, că tare-mi este de folos în slujire. 12 Pe Tihic l-am trimis la Efes. 13 Când vei veni, adu-mi felonul pe care l-am lăsat în Troada, la Carp; şi cărţile, mai ales pergamentele.

14 Alexandruf arămarul mi-a făcut mult rău; Domnul să-i răsplătească după faptele lui. 15 Păzeşte-te şi tu de el, că tare mult s’a împotrivit cuvintelor noastre.

16 La întâia mea apărareg nimeni nu mi-a stat alături; dimpotrivă, toţi m’au părăsit. Să nu li se ţină’n seamă! 17 Dar mi-a stat alături Domnul şi m’a întărit, pentru ca prin mine propovăduirea să fie pe de-a’ntregul adeverită şi toate neamurile s’o audă; şi eu am fost izbăvit din gura leuluih. 18 Domnul mă va izbăvi de toată lucrarea cea rea şi mă va mântui spre împărăţia Sa cea cerească. Lui fie-I slava în vecii vecilor! Amin.

19 Îmbrăţişează-i pe Priscila şi pe Acvilai şi casa lui Onisifor. 20 Erast a rămas în Corint, iar pe Trofimj l-am lăsat în Milet, fiind bolnav.

21 Străduieşte-te să vii mai înainte de începutul ierniik. Te îmbrăţişează Euvul, Pudenţiu, Linos, Claudia şi fraţii toţi.

22 Domnul fie cu duhul tău! Harul fie cu voi! Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.