×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola Sfântului Apostol Pavel a doua către Timotei

Capitolul 3

Oamenii în vremile din urmă. Porunci către Timotei.

1 Şi pe aceasta s’o ştii, că’n vremilea din urmă veni-vor vremuri grele. 2 Că oamenii vor fi iubitori de sineb, iubitori de argint, lăudăroşi, trufaşi, blasfemiatori, neascultători de părinţi, nerecunoscători, pângăritori, 3 fără inimăc, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, cruzi, duşmani ai bineluid, 4 trădători, obraznici, orbiţi de trufie, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, 5 având înfăţişarea credinţei celei bunee dar tăgăduindu-i puterea. Îndepărtează-te şi de aceştia.

6 Că dintre aceştia sunt cei ce se strecoară prin case şi vânează femeiuşti împovărate de păcate, purtate de felurite pofte, 7 cei ce mereu învaţă şi niciodată nu pot ajunge la cunoaşterea adevărului.

8 Aşa cum Iannes şi Iambresf i s’au împotrivit lui Moise, tot astfel şi aceştia stau împotriva adevărului, oameni stricaţi la minte şi netrebnici pentru credinţă. 9 Dar mai departe nu vor merge; fiindcă nebunia lor le va fi tuturor vădită, aşa cum a fost şi a acelora.

10 Tu însă mi-ai urmat mie în învăţătură, în purtare, în năzuinţăg, în credinţă, în iubire, în stăruinţăh, 11 în prigonirile şi suferinţele mele câte mi-au fost în Antiohia, în Iconiu, în Listra. Câte prigoniri am răbdat!, şi din toate m’a izbăvit Domnul. 12 Prigoniţi vor fi şi toţi cei ce voiesc să trăiască cucernic în Hristos Iisus. 13 Cât despre oamenii răi şi amăgitori, ei vor merge din rău în mai rău, înşelători şi înşelaţii.

14 Tu însă rămâi în cele ce-ai învăţat şi de care eşti încredinţat, deoarece ştii de la cine le-ai învăţat 15 şi fiindcă din pruncie cunoşti Sfintele Scripturij, cele ce pot să te înţelepţească spre mântuire prin credinţa cea întru Hristos Iisus. 16 Toată Scriptura este însuflatăk de Dumnezeu şi de folos spre dare de învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre deprindereal cea întru dreptate, 17 pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit, bine pregătitm pentru tot lucrul bun.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.