×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola Sfântului Apostol Pavel întâia către Timotei

Capitolul 5

Datorii faţă de alţii.

1 Pe cel bătrân să nu-l înfrunţi, ci să-l îndemni ca pe un părinte; pe cei mai tineri, ca pe fraţi; 2 pe femeile bătrâne, ca pe mame; pe cele tinere, ca pe surori, în toată curăţia.

3 Pe văduve cinsteşte-le, pe cele cu adevărat văduve. 4 Iar dacă o văduvă are copii sau nepoţi, ei să se înveţe mai întâi să-şi dovedească evlavia faţă de propria lor familiea şi să-şi răsplătească părinţii, fiindcă bun este lucrul acesta şi primit înaintea lui Dumnezeu. 5 Cea cu adevărat văduvă şi rămasă singură şi-a pus nădejdea’n Dumnezeu şi stăruieşte’n cereri şi’n rugăciuni noaptea şi ziua; 6 iar cea care trăieşte’n desfătări, deşi trăieşte, e moartă. 7 Porunceşte-le şi aceasta, pentru ca eleb să fie la adăpost de orice învinuire.

8 Dacă însă cineva nu poartă grijă de ai săi, şi mai ales de cei din casa lui, acela s’a lepădat de credinţă şi e mai rău decât un necredincios.

9 Pentru ca o văduvă să fie înscrisă ca atare, ea trebuie să aibă cel puţin şaizeci de ani, să fi fost femeia unui singur bărbat, 10 să aibă mărturie pentru faptele ei frumoase: dacă a crescut copii, dacă i-a ospeţit pe cei străini, dacă a spălat picioarele sfinţilor, dacă i-a ajutat pe cei strâmtoraţi, dacă s’a dăruit pe sine întregii fapte bune.

11 Dar pe văduvele tinere îndepărtează-lec; că atunci când dorinţele le abat de la Hristos, vor să se mărite 12 şi osândă-şi iau asupră-le, pentru că şi-au călcat credinţa cea dintâid; 13 în acelaşi timp însă, leneşe fiind, se învaţă să umble din casă’n casă; şi nu numai că sunt leneşe, dar sunt şi guralive şi iscoditoare, vorbind ce nu trebuie. 14 Aşadar, eu vreau ca văduvele tinere să se mărite, să aibă copii, să-şi vadă de casă şi să nu-i dea potrivnicului nici un prilej de ocară; 15 că unele s’au şi abătut pe urmele Satanei. 16 Dacă un credincios sau o credincioasă are „în îngrijire” văduve, să le stea într’ajutor, pentru ca Biserica să nu fie împovărată, ci să le ajute pe cele cu adevărat văduve.

17 Preoţii care cârmuiesc bine să se învrednicească de îndoită cinstee, mai ales cei ce se ostenesc cu cuvântul şi cu învăţătura; 18 că zice Scriptura: Să nu legi gura boului care treieră; şi: Vrednic este lucrătorul de plata sa. 19 Pâră împotriva preotului să nu primeşti, fără numai de la doi sau trei martori.

20 Pe cei ce păcătuiesc mustră-i de faţă cu toţi, pentru ca şi ceilalţi să aibă teamă. 21 În faţa lui Dumnezeu şi a lui Iisus Hristos şi a îngerilor celor aleşif te conjur ca pe acestea să le păzeşti fără gând precumpănit,g nimic făcând cu părtinire. 22 Nu-ţi pune degrabă mâinile peste nimeni, nici nu te face părtaş la păcatele altora. Păstrează-te curat.

23 De acum nu bea numai apă, ci foloseşte puţin vin, din pricina stomacului tău şi a deselor tale slăbiciuni.

24 Păcatele unor oameni sunt învederate, mergând înaintea lor la judecată; ale altora însă se ivesc după ea. 25 Tot aşa şi faptele cele bune sunt învederate, iar cele ce sunt altfel nu pot fi ascunse.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.