×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola Sfântului Apostol Pavel întâia către Timotei

Capitolul 4

Prezicerea lepădării de credinţă. Bunul slujitor al lui Iisus Hristos.

1 Dar Duhul grăieşte lămurit că’n vremile cele de apoi unii se vor îndepărta de la credinţă, luând aminte la duhurile cele înşelătoare şi la învăţăturile demonilor 2 prin făţărnicia unor mincinoşi însemnaţi cu fierul roşu în propriile lor cugetea. 3 Aceştia opresc de la căsătorie şi de la unele bucate pe care Dumnezeu le-a făcut ca din ele să se împărtăşească cu mulţumire cei ce cred şi au cunoscut adevărul; 4 fiindcă tot ce a făcut Dumnezeu este bun, şi nimic nu e de lepădat dacă se ia cu mulţumire: 5 căci se sfinţeşte prin cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune.

6 Punându-le pe acestea înaintea fraţilor, vei fi bun slujitor al lui Hristos Iisus, hrănit cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături căreia i-ai urmat. 7 Iar de basmele cele lumeşti şi băbeşti fereşte-te. Întrece-te zilnicb în credinţa cea bună; 8 căci zilnica’ntrecere trupească e’ntru puţin folositoare, dar credinţa cea bună e folositoare’ntru totul, având ea făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoarec. 9 Vrednic de crezare e cuvântul, şi de toată primirea; 10 fiindcă spre aceasta ne şi ostenim şi suntem ocărâţi şi ne luptăm, că ne-am pus nădejdea’n Dumnezeul-Cel-Viu, Care este Mântuitor al tuturor oamenilor, mai ales al credincioşilor. 11 Pe acestea porunceşte-le şi învaţă-le.

12 Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; dimpotrivă, fă-te credincioşilor pildă în cuvânt, în purtare, în iubire, în duh, în credinţă, în curăţie. 13 Până ce voi veni eu, îndeletniceşte-te cu citirea, cu îndemnul, cu învăţaread. 14 Nu nesocoti harul care este întru tinee, care ţi s’a dat prin profeţief cu punerea mâinilor preoţimiig. 15 Pe acestea pune-le la inimă; de acestea ţine-te, pentru ca propăşirea ta să le fie vădită tuturor. 16 Ia aminte la tine însuţi şi la învăţătura ta; stăruie în ele, căci făcând aceasta te vei mântui – şi pe tine, şi pe cei ce te ascultă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.