×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola Sfântului Apostol Pavel întâia către Timotei

Capitolul 3

Însuşirile episcopilor. Însuşirile diaconilor. Taina credinţei noastre.

1 Vrednic de crezare este cuvântula: De pofteşte cineva episcopie, bun lucru doreşte. 2 Trebuie însă ca episcopul să fie fără prihană, bărbat al unei singure femeib, veghetor asupră-şi, măsurat, cuviincios, primitor de străini, destoinic să-i înveţe pe alţii, 3 nu beţiv, nu bătăuş, ci potolit, nu certăreţ, nu iubitor de argint, 4 bine chivernisindu-şi casa lui, avându-şi copiii ascultători cu toată bunăcuviinţa 5 – că dacă cineva nu ştie să-şi rânduiască propria sa casă, cum va purta grijă de Biserica lui Dumnezeu? –; 6 să nu fie de curând botezatc, ca nu cumva, orbit de trufie, să cadă în osânda diavoluluid. 7 Dar trebuie să aibă mărturie bună de la cei din afarăe, ca nu cumva să cadă în ocară şi’n cursa diavolului.

8 Diaconii, de asemenea, să fie cuviincioşif, nu vorbind în doi peri, nu dedaţi la vin mult, nu agonisitori de câştig ruşinos, 9 păstrând taina credinţei în cuget curat. 10 Dar şi aceştia să fie mai întâi puşi la încercare; apoi să fie făcuţi diaconi, dacă sunt fără prihană. 11 Femeile, de asemenea, să fie veghetoare asupră-le, nu clevetitoare, cumpătate, credincioase întru toate. 12 Diaconulg să fie bărbat al unei singure femei, să-şi chivernisească bine casa şi pe copiii săi. 13 Fiindcă cei ce-şi fac bine slujba, rang bun îşi dobândesc şi mult curaj în credinţa cea întru Hristos Iisus.

14 Pe acestea ţi le scriu nădăjduind să vin la tine cât de curând; 15 dar dacă zăbovesc, să ştii cum trebuie să te porţi în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului-Celui-Viu, stâlp şi temelie a adevărului. 16 Şi’ntr’adevărh, mare este taina credinţei celei bune: Fost-a Eli arătat în trupj, îndreptăţit în Duhk, văzut de îngeril, propovăduit între neamuri, crezut în lume, înălţat întru slavă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.