×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola Sfântului Apostol Pavel întâia către Timotei

Capitolul 2

Învăţături despre credinţă.

1 Aşadar, înainte de toate vă îndemn să faceţi cereri, rugăciuni, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, 2 pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt în înalte dregătorii, ca să petrecem viaţă paşnică şi liniştită, întru toată cuvioşia şi bunăcuviinţa; 3 că acesta este lucru bun şi primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, 4 Cel ce voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină. 5 Căci unul este Dumnezeu, unul este şi Mijlocitorul între Dumnezeu şi oameni: Omul Hristos Iisus, 6 Cel ce S’a dat pe Sine preţ de răscumpărare pentru toţi – mărturia, la vremea eia. 7 Spre aceasta am fost eu pus propovăduitor şi apostol – spun întru Hristos adevărul, nu mint –, învăţător neamurilor întru credinţă şi adevăr. 8 Aşadar, vreau ca bărbaţii să se roage în tot locul, ridicând mâini sfinte, fără mânie şi fără şovăire.

9 Tot aşa şi femeile, în îmbrăcăminte cuviincioasă, cu sfială şi cuminţenie să se împodobească: nu cu împletituri de păr şi cu aur sau cu mărgăritare sau cu vestminte scumpe, 10 ci cu fapte bune, aşa cum li se cuvine unor femei care fac mărturie de evlavie. 11 Femeia să asculte învăţătura’n linişte, cu toată supunerea. 12 Eu nu-i îngădui femeii nici să înveţe pe altul, nici să aibă stăpânire asupra bărbatului, ci să stea’n linişte. 13 Fiindcă Adam a fost zidit întâi, apoi Eva; 14 şi Adam n’a fost amăgit; dar femeia, fiind amăgită, s’a făcut călcătoare de poruncă. 15 Ea însă se va mântui prin naştere de copii, dacă cu simplitateb rămâne’n credinţă, în iubire şi’n sfinţenie.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.