×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola a doua către Tesaloniceni

Capitolul 3

Rugaţi-vă pentru noi! Avertisment împotriva neorânduielii. Binecuvântare.

1 În sfârşit, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi, pentru ca cuvântul Domnului să-şi plinească alergareaa şi să fie slăvit aşa cum e şi la voi 2 şi să ne izbăvim de oamenii nesocotiţi şi răi; căci credinţa nu le e dată tuturor. 3 Dar credinciosb este Domnul, Cel ce vă va întări şi vă va păzi de Cel-Rău. 4 Cât despre voi, încredinţaţi suntem în Domnul că pe cele ce vi le poruncim le faceţi şi le veţi face. 5 Iar Domnul să vă îndrepte inimile spre iubirea lui Dumnezeu şi spre răbdarea Iui Hristos!

6 Fraţilor, în numele Domnului nostru Iisus Hristos vă poruncim să vă feriţi de orice frate care umblă fără rânduială şi nu după predania pe care aţi primit-o de la noi. 7 Că voi înşivă ştiţi cum trebuie să ne urmaţi; că noi n’am umblat fără rânduială între voi, 8 nici n’am mâncat de la cineva pâine în dar, ci cu muncă şi cu osteneală am lucrat noaptea şi ziua, ca pe nimeni dintre voi să nu-l împovărăm: 9 nu doar că n’aveam putereac, ci pentru ca pe noi înşine să ne dăm vouă pildă, spre a ne urma. 10 Că şi’n timp ce eram la voi vă porunceam: Dacă cineva nu vrea să lucreze, nici să nu mănânced. 11 Fiindcă auzim că pe la voi umblă unii fără rânduială, nu să facă treabă, ci să se afle’n treabăe. 12 Unora ca aceştia le poruncim şi-i îndemnăm în Domnul Iisus Hristos: să lucreze’n linişte şi să-şi mănânce propria lor pâine.

13 Iar voi, fraţilor, nu vă descurajaţi în a face binele. 14 Şi dacă cineva nu ascultă de ceea ce spunem noi prin această epistolă, pe acela să-l însemnaţif şi să nu aveţi de-a face cu elg, ca să se ruşineze. 15 Dar să nu-l socotiţi ca vrăjmaş, ci povăţuiţi-l ca pe un frate.

16 Iar Domnul păcii Însuşi să vă dea vouă pacea în toată vremea şi’n tot chipul. Domnul fie cu voi cu toţi!

17 Salutarea, cu mâna mea – a lui Pavel. Acesta este semnul meu în orice scrisoare: aşa scriuh.

18 Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.