×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola a doua către Tesaloniceni

Capitolul 2

Venirea Domnului. Cei aleşi pentru mântuire.

1 În ceea ce priveşte venirea Domnului nostru Iisus Hristos şi adunarea noastră împreună cu El, vă rugăm, fraţilor, 2 ca nu degrab să vă pierdeţi cumpătula şi nici să vă’nspăimântaţi, nici de vreun duhb, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca pornită de la noic, cum că ziua Domnului a şi sosit. 3 Să nu vă amăgească nimeni în nici un chip, căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credinţă şi nu se va arăta Omul-nelegiuirii, Fiul-pierzării, 4 Potrivniculd, cel ce se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu sau e făcut pentru’nchinare, aşa ca să se aşeze el în templul lui Dumnezeu şi să se arate pe sine că este dumnezeu.

5 Oare nu vă aduceţi aminte că vă spuneam aceste lucruri încă de când eram la voi? 6 Şi acum voi ştiţi ce-l opreştee, aşa ca el să se arate la vremea luif. 7 Pentru că taina fărădelegii e la lucru încă de pe acum; numai să fie scos din drum cel care o ţine pe loc, 8 şi atunci se va arăta Cel-fără-de-lege, pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii Sale şi-l va nimici cu arătarea venirii Lui. 9 Iar arătarea aceluia va fi prin lucrarea lui Satan, cu toată puterea şi cu tot felul de semne şi minuni mincinoase 10 şi cu toată amăgirea nedreptăţii pentru cei ce pier din pricină ca n’au primit iubirea adevăruluig spre a se mântui. 11 Şi de aceea le trimite Dumnezeu lucrare de amăgire, pentru ca ei să dea crezare minciunii 12 şi să fie osândiţi toţi cei ce n’au dat crezare adevărului, ci s’au complăcut în nedreptate.

13 Dar noi datori suntem ca’ntotdeauna să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor iubiţi de Domnul, că dintru’nceput v’a ales Dumnezeu spre mântuire întru sfinţirea duhului şi credinţa adevărului, 14 la care v’a chemat prin Evanghelia noastră, ca să dobândiţi voi slava Domnului nostru Iisus Hristos. 15 Astfel că, fraţilor, staţi neclintiţi şi ţineţi predaniile pe care le-aţi învăţat, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastrăh. 16 Iar Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos şi Dumnezeu, Tatăl nostru, Care ne-a iubit pe noi şi prin harul Său ne-a dat veşnică mângâiere şi bună nădejde, 17 să vă mângâie inimilei şi să le întărească în tot lucrul şi cuvântul bun.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.