×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola întâi către Tesaloniceni

Capitolul 4

Viaţa plăcută lui Dumnezeu. Venirea Domnului.

1 În sfârşit, fraţilor, vă rugăm şi vă îndemnăm în Domnul Iisus: precum aţi învăţat de la noi cum trebuie să vă purtaţi şi să-I plăceţi lui Dumnezeu – în care chip vă şi purtaţi –, aşa să sporiţi din ce în ce mai mult. 2 Fiindcă ştiţi ce porunci v’am dat noi vouă prin Domnul Iisusa. 3 Căci voia lui Dumnezeu aceasta este, sfinţirea voastră: să vă feriţi de desfrânare; 4 fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească trupulb în sfinţenie şi cinste, 5 nu în patima poftei – aşa cum fac neamurile care nu-L cunosc pe Dumnezeu –; 6 în această privinţă nimeni să nu încalce dreptul fratelui săuc şi nici să-l păgubească, fiindcă Domnul este răzbunător pentru toate acestea, după cum mai înainte v’am şi spus şi v’am mărturisit. 7 Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci’ntru sfinţenie. 8 Aşadar, cel ce se leapădă de acestea, nu de un om se leapădă, ci de Dumnezeu, Care vi L-a dat vouă pe Duhul Său cel Sfânt.

9 Cât despre iubirea de fraţi, nu aveţi nevoie să vă scriu, pentru că voi înşivă sunteţi învăţaţi de Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii, 10 aşa cum o şi faceţi către toţi fraţii din Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraţilor, să prisosiţi din ce în ce mai mult 11 şi, aşa cum v’am poruncit noi, să râvniţi a trăi în linişte, să vă vedeţi fiecare de treburile sale şi să lucraţi cu mâinile voastre, 12 aşa încât să vă purtaţi cuviincios faţă de cei din afară şi să nu aveţi nevoie de nimeni.

13 Dar, fraţilor, nu vrem ca voi să fiţi în neştiinţă despre cei ce au adormitd, ca să nu vă întristaţi precum ceilalţie, care nu au nădejde. 14 Pentru că de credemf că Iisus a murit şi a înviat, tot aşa pe cei adormiţi prin Iisus îi va aduce Dumnezeu împreună cu Elg. 15 Căci pe aceasta v’o spunem noi prin cuvântul Domnului: că noi, cei vii, cei rămaşi până la venirea Domnului, nu le-o vom lua înainte celor adormiţi. 16 Că la un semn poruncitor, la glasul arhanghelului şi’n trâmbiţa lui Dumnezeu, Însuşi Domnul Se va pogorî din cer, şi cei morţi întru Hristos vor învia întâi; 17 după aceea noi, cei vii, cei rămaşi, împreună cu ei vom fi răpiţi în nori ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel pururea cu Domnul vom fi. 18 Aşadar, cu aceste cuvinte mângâiaţi-vă unii pe alţii.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.