×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola întâi către Tesaloniceni

Capitolul 1

Salutare. Credinţa şi exemplul Tesalonicenilor.

1 Pavel şi Silvan şi Timotei, Bisericii Tesalonicenilor întru Dumnezeu-Tatăl şi Domnul Iisus Hristos: Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Iisus Hristos!

2 Întotdeauna Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru voi toţi, pomenindu-vă în rugăciunile noastre, 3 ne’ncetat aducându-ne aminte în faţa lui Dumnezeu şi Tatăl nostru de lucrarea credinţei voastre şi de osteneala iubirii voastre şi de stăruinţa nădejdii voastre în Domnul nostru Iisus Hristos,a 4 ştiind noi, fraţilor iubiţi de Dumnezeu, că El v’a ales, 5 că Evanghelia noastră n’a fost la voi doar în cuvânt, ci şi’n putereb şi’n Duhul Sfântc şi’n multă deplinătated, aşa cum voi ştiţi bine felul în care de dragul vostru am fost între voi. 6 Şi voi v’aţi făcut următorii noştri şi ai Domnului, întru mult necaz primind Cuvântul cu bucuria Duhului Sfânt, 7 aşa că pildă v’aţi făcut tuturor credincioşilor din Macedonia şi din Ahaia. 8 Că de la voi a răsunat cuvântul Domnului nu numai în Macedonia şi în Ahaia, ci’n tot locul a pătruns credinţa voastră în Dumnezeu; aşa că nu-i nevoie să mai spunem noi ceva, 9 de vreme ce asupra noastră ei înşişi povestesc despre ce fel de primire am avut la voi şi cum v’aţi întors voi la Dumnezeu de la idoli, ca să-I slujiţi Dumnezeului-Celui-Viu şi adevărat 10 şi să-L aşteptaţi pe Fiul Său din cerurie, pe Care El L-a înviat din morţi, pe Iisus Cel ce ne izbăveşte din mânia ce va să vină.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.