×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni

Capitolul 4

Datorii sociale întru viaţa cea nouă (continuare). Salutări. Încheiere.

1 Stăpânilor, daţi-le robilor voştri ce este drept şi potrivit, ştiind că şi voi aveţi Stăpân în ceruria.

2 Stăruiţi în rugăciune, priveghind în ea cu mulţumire, 3 rugându-vă totodată şi pentru noi, ca Dumnezeu să-i deschidă cuvântului nostru o uşă spre a grăi taina lui Hristos pentru care sunt eu în lanţuri, 4 ca s’o arăt aşa cum trebuie să grăiesc.

5 Umblaţi cu înţelepciune faţă de cei ce sunt în afarăb, răscumpărând vremeac. 6 Cuvântul vostru să fie’ntotdeauna plăcut, dres cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să-i răspundeţi fiecăruia.

7 Toate câte mă privesc pe mine vi le va face cunoscute Tihic, iubitul frate şi slujitor credincios şi împreună-ostenitor întru Domnul. 8 Anume pentru aceasta l-am trimis, ca să ştiţi cum ne aflăm şi ca să vă mângâie inimile, 9 împreună cu Onisim, credinciosul şi iubitul frate, care este dintre void; ei vi le vor face cunoscute pe toate cele de aici.

10 Vă îmbrăţişează Aristarhe, cel întemniţat împreună cu mine; şi Marcuf, vărul lui Barnaba – în privinţa căruia aţi primit porunci; dacă vine la voi, primiţi-l; 11 şi Isus cel numit Iustusg. Aceştia sunt singurii dintre cei tăiaţi împrejur care au lucrat împreună cu mine pentru împărăţia lui Dumnezeu; ei mi-au fost încurajare.

12 Vă îmbrăţişează Epafrash, care este dintre voi; rob al lui Iisus Hristos, el pururea se luptă pentru voi în rugăciunile salei, ca să staţi desăvârşiţi şi’ntru totul să pliniţi voia lui Dumnezeu. 13 Căci mărturisesc eu despre el că multă osteneală-şi ia pentru voi şi pentru cei din Laodiceea şi din Ierapolej. 14 Vă îmbrăţişează Lucak, doctorul cel iubit, precum şi Dimasl.

15 Îmbrăţişaţi pe fraţii din Laodiceea şi pe Nimfas şi Biserica din casa luim. 16 Şi după ce scrisoarea aceasta se va citi la voi, faceţi în aşa fel ca ea să fie citită şi în Biserica Laodiceenilor; iar pe cea din Laodiceean s’o citiţi şi voi. 17 Şi spuneţi-i lui Arhipo: Ia seama la slujba pe care ai primit-o întru Domnul, ca s’o împlineşti.

18 Salutarea, cu mâna mea, a lui Pavel. Aduceţi-vă aminte de lanţurile mele. Harul fie cu voi! Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.