×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni

Capitolul 2

Slujirea lui Pavel în Biserică (continuare). Plinătatea vieţii întru Hristos. Viaţa cea nouă întru Hristos.

1 Căci vreau să ştiţi cât de mare e lupta mea pentru voi şi pentru cei din Laodiceeaa şi pentru toţi câţi nu mi-au văzut faţa trupească, 2 pentru ca inimile lor să se mângâie; fiind ei în iubire, să aibă toată bogăţia deplinei înţelegeri pentru cunoaşterea tainei lui Dumnezeu-Tatăl şi a lui Hristos, 3 întru care sunt ascunse toate vistieriile înţelepciunii şi ale cunoaşterii. 4 Vă spun aceasta pentru ca nimeni să nu vă înşele prin vorbe amăgitoare. 5 Căci deşi sunt departe cu trupul, cu duhul însă sunt împreună cu voi, bucurându-mă să văd buna voastră rânduială şi tăria credinţei voastre în Hristos.

6 Prin urmare, aşa cum L-aţi primit pe Hristos Iisus Domnul, aşa să umblaţi întru El, 7 înrădăcinaţi şi zidiţi fiind într’Însul, întăriţi în credinţă aşa cum aţi învăţat-o şi prisosind în ea cu mulţumire. 8 Luaţi aminte ca nu cumva cineva să facă din voi o pradă prin filosofieb şi prin deşarta înşelăciune din predania omenească, după stihiile lumiic şi nu după Hristos.

9 Căci întru El locuieşte trupeşte toată deplinătatea dumnezeirii, 10 şi deplini sunteţi voi întru El, Cel ce este Cap a toată Domnia şi Stăpâniad. 11 Întru El aţi fost tăiaţi împrejur cu tăiere’mprejur nefăcută de mână, prin dezbrăcarea de trupul cărnii întru tăierea’mprejur a lui Hristos. 12 Îngropaţi cu El prin botez, întru El aţi şi înviat prin credinţa în lucrarea lui Dumnezeu Care L-a înviat pe El din morţi.

13 Iar pe voi, cei ce eraţi morţi în greşalele voastre şi în netăierea’mprejur a trupului vostru, v’a făcut vii împreună cu El, iertându-vă toate greşalele, 14 ştergând zapisul ce era asupra noastră, potrivnic nouă prin opreliştile luie, pe care ni l-a luat din cale pironindu-l pe cruce; 15 prin ea biruit-a El Începătoriile şi Stăpâniile, dezbrăcându-le şi dându-le’n priveliştef.

16 Aşadar, nimeni să nu vă judece pentru mâncare sau băutură sau cu privire la vreo sărbătoare sau lună nouă sau sâmbete; 17 ele sunt o umbră a celor viitoare, dar trupulg e al lui Hristos. 18 Nimeni să nu vă lipsească de răsplată prin „smerenie-de-bunăvoie”h sau prin „slujire-de-îngeri”i, vârându-se el în cele ce n’a văzut şi’n zadar semeţindu-se cu mintea lui cea trupească 19 în loc să se ţină strâns de Capul din care întregul trup – prin încheieturi şi legături hrănindu-se şi întocmindu-se – creşte prin creşterea lui Dumnezeuj.

20 Aşadar, dacă împreună cu Hristos aţi murit faţă de stihiile lumii, atunci de ce, ca şi cum încă aţi trăi în lume, vă supuneţi unor porunci ca: 21 „nu lua!”, „nu gusta!”, „nu atinge!”, 22 – privind lucruri care toate pier prin folosire? acestea sunt rânduieli şi învăţături omeneşti; 23 ele au, într’adevăr, o înfăţişare de înţelepciune, cu a lor „religiozitate-în-sine”, cu a lor „smerenie-de-bunăvoie”, cu a lor „necruţare-a-trupului”, dar nu au nici un preţ, nici măcar pentru mulţumirea trupuluik.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.