×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola către Filipeni

Capitolul 4

Sfaturi şi îndemnuri. Pavel confirmă darul Filipenilor. Urări şi salutări.

1 Aşadar, fraţii mei iubiţi şi mult doriţi, bucuria mea şi cununa mea, aşa să staţi întru Domnul, iubiţilor!

2 O rog mult pe Evodia şi mult o rog pe Sintihiaa să aibă aceleaşi gânduri întru Domnul; 3 te rog de asemenea şi pe tine, adevăratule Sizigb, ajută-le şi tu, ca unora care laolaltă cu mine s’au luptat întru Evanghelie, aşa cum şi Clement şi ceilalţi împreună-lucrători cu mine, ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieţii.

4 Bucuraţi-vă pururea întru Domnul!; şi iarăşi vă spun: Bucuraţi-vă! 5 Tuturor oamenilor să le fie cunoscută blândeţea voastră. Domnul este aproape. 6 De nimic nu vă’ngrijoraţi, ci’ntru totul faceţi-I cunoscute lui Dumnezeu cererile voastre prin rugăciune şi rugă cu mulţumirec. 7 Şi pacea lui Dumnezeu, care covârşeşte toată mintea, să vă păzească inimile şi cugetele întru Hristos Iisus.

8 Încolo, fraţilor, câte sunt adevărate, câte sunt de cinste, câte sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt vrednice de iubire, câte sunt cu nume bun, dacă-i virtute şi dacă-i de laudă, pe acestea să le gândiţi. 9 Cele ce-aţi învăţat şi-aţi primit şi-aţi auzit şi-aţi văzut la mine, pe acestea să le faceţi, şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.

10 Mult m’am bucurat în Domnul că din nou a’nflorit purtarea voastră de grijă pentru mine – aşa cum, de altfel, o şi aveaţi, numai că v’a lipsit prilejul. 11 N’o spun fiindcă aş duce lipsă, căci eu m’am deprins să mă îndestulez cu ceea ce am. 12 Ştiu şi să fiu smerit, ştiu şi să am de prisos, în orice şi’n toate m’am învăţat să fiu şi sătul, şi flămând, şi să am de prisos, şi să duc lipsă. 13 Pe toate le pot întru Hristos, Cel ce mă întăreşte. 14 Bine-aţi făcut însă c’aţi luat parte la necazul meu. 15 Dar şi voi înşivă ştiţi, Filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat eu din Macedonia, în afară de voi singuri nici o Biserică nu s’a făcut părtaşă cu mine prin dare şi primire de daruri pe seama mea. 16 Că şi’n Tesalonic, o dată – ba de două ori – mi-aţi trimis ceea ce-mi era de trebuinţă. 17 Nu că eu caut darul, dar caut câştigul care prisoseşte pe seama voastră.

18 Am de toate şi am şi de prisos; m’am îndestulat primind de la Epafrodit cele ce mi-aţi trimis, miros cu bună mireasmă, jertfă primită, bine-plăcută lui Dumnezeu. 19 Iar Dumnezeul meu să’mplinească toate trebuinţele voastre după bogăţia Sa, cu slavă, întru Hristos Iisus. 20 Iar lui Dumnezeu şi Tatăl nostru, slavă în vecii vecilor! Amin.

21 Îmbrăţişaţi-l pe fiecare dintre sfinţii întru Hristos Iisus. Pe voi vă îmbrăţişează fraţii care sunt împreună cu mine. 22 Vă îmbrăţişează toţi sfinţii, mai ales cei din casa cezaruluid.

23 Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.