×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola către Filipeni

Capitolul 2

Smerenia creştină şi smerenia lui Hristos. A străluci în lume ca nişte lumini. Timotei şi Epafrodit.

1 Aşadar, dacă e vreun îndemn în Hristos, dacă e vreo mângâiere a iubirii, dacă e vreo împărtăşire a Duhului, dacă e vreun dor şi vreo îndurare, 2 împliniţi-mi bucuria de a gândi la fel, de a avea aceeaşi iubire, un singur suflet, aceeaşi cugetare. 3 Nu faceţi nimic din duh de ceartă, nici din slavă deşartă, ci’ntru smerenie unul să-l socotească pe altul mai de cinste decât pe el însuşi. 4 Nimeni să nu caute doar spre ale sale, ci fiecare şi spre ale altora.

5 Aveţi în voi gândirea aceasta, care era şi în Hristos Iisus:a

6 Cel ce dintru’nceput fiindb în chipulc lui Dumnezeu a socotit că a fi El întocmai cu Dumnezeu nu e o prădared, 7 dar S’a golit pe Sinee luând chip de rob, devenind asemenea oamenilor şi la înfăţişare aflându-Se ca un om; 8 S’a smerit pe Sine făcându-Se ascultător până la moarte – şi încă moarte de cruce! 9 Pentru aceea, şi Dumnezeu L-a preaînălţat şi I-a dăruit Lui nume care-i mai presus de orice nume, 10 pentru ca’ntru numele lui Iisus tot genunchiul să se plece, al celor cereşti, al celor pământeşti şi al celor dedesubt, 11 şi să mărturisească toată limba că Domn este Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu-Tatăl.

12 Drept aceea, iubiţii mei, aşa cum întotdeauna m’aţi ascultat, nu numai ca atunci când eram de faţă, ci cu mult mai mult acum când sunt departe, cu frică şi cu cutremur lucraţi la mântuirea voastră; 13 căci Dumnezeu este Cel ce’ntru voi le lucrează şi pe „a vrea” şi pe „a lucra”, pentru bunăvoirea Saf. 14 Pe toate să le faceţi fără murmur şi fără socotelig, 15 ca să fiţi fără prihană şi curaţi, fii ai lui Dumnezeu, neîntinaţi în mijlocul unui neam sucit şi stricat, în care voi străluciţi ca nişte luminători în lume, 16 cuvântul vieţii cu tărie ţinându-l spre lauda mea în ziua lui Hristos, că nu în zadar am alergat şi nici în zadar m’am ostenit. 17 Şi chiar dac’ar fi ca sângele meu să curgăh peste prinosul şi slujba credinţei voastre, mă bucur, şi’mpreună cu voi toţi mă fericesc. 18 Şi voi, de asemenea, bucuraţi-vă, şi’mpreună cu mine fericiţi-vă!

19 Dar nădăjduiesc întru Domnul Iisus că’n curând am să-l trimit la voi pe Timotei, pentru ca la rându-mi să prind şi eu curaj aflând veşti despre voi. 20 Că’ntru părtăşia simţămintelor mele nu am pe nimeni altul care din inimăi să se’ngrijească de treburile voastre, 21 fiindcă toţi caută spre ale lor, nu spre ale lui Iisus Hristos. 22 Dar voi ştiţi cât e el de’ncercat, că’ntocmai ca un copil cu tatăl său i-a slujit Evangheliei împreună cu mine. 23 Pe el deci nădăjduiesc să-l trimit de’ndată ce voi vedea ce va fi cu mine. 24 Sunt însă încredinţat în Domnul că eu însumi voi veni în curând.

25 Am socotit că-i de trebuinţă să vi-l trimit pe Epafrodit, fratele meu şi împreună-cu-mine-lucrător şi împreună-cu-mine-luptătorj, dar şi trimisul vostru şi slujitorul trebuinţelor mele, 26 de vreme ce vă dorea pe toţi şi era neliniştit, fiindcă aţi auzit că a fost bolnav. 27 Şi’ntr’adevăr a fost bolnav aproape de moarte; dar Dumnezeu a avut milă de el – şi nu numai de el, ci şi de mine, ca să nu am întristare peste’ntristare. 28 Aşadar, mă grăbesc să vi-l trimit îndărătk, pentru ca voi, văzându-l, din nou să vă bucuraţi, iar eu să fiu mai puţin întristat. 29 Primiţi-l dar întru Domnul cu toată bucuria; şi pe cei ca el întru cinstire să-i aveţi, 30 fiindcă de dragul lucrării lui Hristos a fost el până aproape de moarte, punându-şi viaţa în primejdie ca să’mplinească lipsa voastră în a mă sluji pe mine.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.