×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Deuteronomul

Capitolul 7

Israel trebuie să-i nimicească pe Canaaneeni şi să le ardă idolii.

1 Când Domnul, Dumnezeul tău, te va face să intri în ţara’n care vei intra s’o moşteneşti şi va şterge de dinaintea feţei tale neamuri mari şi numeroase: Heteii, Ghergheseii, Amoreii, Canaaneenii, Ferezeii, Heveii, Iebuseii – şapte neamuri mai numeroase şi mai puternice decât voi – 2 şi când Domnul, Dumnezeul tău, îi va da în mâinile tale şi-i vei bate, atunci să-i stârpeşti de istova, să nu faci cu ei nici o înţelegere şi nici să le arăţi vreo milă. 3 Să nu te încuscreşti cu ei: pe fiica ta să n’o dai după fiul lui, iar pe fiica lui să nu o iei pentru feciorul tău, 4 că aceasta îl va face pe fiul tău să se’ndepărteze de Mine şi să slujească altor dumnezei; atunci se va aprinde mânia Domnului asupra voastră şi degrab te va pierde. 5 Dar iată cum să le faceţi: capiştile lor să le dărâmaţi, stâlpii lor să-i zdrobiţi, sfintele lor crângurib să le tăiaţi, chipurile cele cioplite ale dumnezeilor lor să le ardeţi în foc; 6 că popor sfânt Îi eşti tu Domnului, Dumnezeului tău; pe tine te-a ales Domnul, Dumnezeul tău, să-I fii poporul Său ales mai mult decât toate neamurile de pe faţa pământului.

7 Şi dacă Domnul v’a ales şi v’a osebit, aceasta nu pentru că voi aţi fi mai numeroşi decât toate neamurile – căci voi sunteţi mai puţini decât toate neamurile. 8 Dar pentru că Domnul vă iubeşte şi pentru că El îşi ţine jurământul cu care li S’a jurat părinţilor voştri, de aceea v’a scos Domnul cu mână tare şi cu braţ înalt şi te-a scăpat din casa robiei, din mâna lui Faraon, regele Egiptului. 9 Şi vei cunoaşte că Domnul, Dumnezeul tău, El este Dumnezeu, Dumnezeu credinciosc, Cel ce păzeşte legământul şi mila pân’la al miilea neam către cei ce-L iubesc şi-I păzesc poruncile; 10 dar celor ce-L urăsc le plăteşte fiecăruiad; fără’ntârziere îi va nimici pe cei ce-L urăsc, fiecăruia’n parte îi va plăti. 11 Păzeşte dar aceste porunci, hotărâri şi rânduieli, cele pe care-ţi poruncesc astăzi să le plineşti.

12 Şi va fi că dacă veţi asculta rânduielile acestea şi le veţi ţine şi le veţi plini, atunci şi Domnul, Dumnezeul tău, Îşi va ţine legământul şi mila faţă de tine, aşa cum li S’a jurat părinţilor tăi; 13 te va iubi, te va binecuvânta, te va înmulţi; va binecuvânta rodul pântecelui tău şi rodul pământului tău, pâinea ta, vinul tău, untdelemnul tău, cirezile vitelor tale şi turmele oilor tale pe pământul acela pe care Domnul li S’a jurat părinţilor tăi că ţi-l va da. 14 Şi vei fi binecuvântat mai mult decât toate neamurile; nimeni nu va fi’ntru tine bărbat fără rod sau femeie stearpă, şi nici între vitele tale. 15 Domnul va îndepărta de la tine toată neputinţa; nici una din bolile cele rele ale Egiptului, pe care tu le-ai văzut şi le-ai cunoscut, nu le va pune asupră-ţi, ci le va pune asupra celor ce te urăsc.

16 Vei mânca toate prăzile neamurilore pe care Domnul, Dumnezeul tău, ţi le va da; ochiul tău să nu le cruţe, iar tu să nu slujeşti dumnezeilor lor: aceasta-ţi va fi ţie piedică.

17 Iar dacă vei zice’n cugetul tău: Neamul acesta-i mai numeros decât mine, cum voi putea să-i nimicesc?, 18 să nu te temi de ei, ci adu-ţi aminte de ceea ce le-a făcut Domnul, Dumnezeul tău, lui Faraon şi tuturor Egiptenilor, 19 de marile încercări pe care le-au văzut ochii tăi, de semnele acelea şi de minunile cele mari, de mâna cea tare şi de braţul cel înalt, de cele prin care Domnul, Dumnezeul tău, te-a scos afară; aşa va face Domnul, Dumnezeul tău, cu toate neamurile în faţa cărora te temi. 20 Chiar şi viespile le va trimite Domnul, Dumnezeul tău, asupra lor până ce vor pieri cei ce-au rămas şi s’au ascuns de tine.

21 Nu te teme’n faţa lor, că Domnul, Dumnezeul tău, este’ntru tine, Dumnezeu mare şi puternic. 22 Domnul, Dumnezeul tău, va potopi de dinaintea ta popoarele acestea puţin câte puţin; nu vei putea să le nimiceşti dintr’o dată, ca să nu se pustiască pământul şi să se înmulţească împotriva ta fiarele sălbaticef. 23 Domnul, Dumnezeul tău, ţi le va pune’n mână, iar tu le vei da pierzării cu pierdere mare, până le vei stârpi.

24 Pe regii lor îi va da în mâinile voastre, iar numele lor va pieri din locul acela; nimeni în faţa ta nu va putea să ţi se’mpotrivească, până-i vei stârpi. 25 Chipurile cele cioplite ale dumnezeilor lor să le ardeţi cu foc; să nu râvneşti la argintul şi nici la aurul de pe ele; să nu le iei pentru tine, ca să nu greşeşti din pricina lor: că urâciune este aceasta înaintea Domnului, Dumnezeului tău. 26 Urâciune să nu duci în casa ta, ca nu cumva să cazi şi tu sub blestemu’n care este eag; dimpotrivă, ca de-o scârbă să te scârbeşti şi ca pe-o urâciune s’o urăşti, că blestemată este.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.