×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Deuteronomul

Capitolul 34

Moartea lui Moise.

1 Şi s’a suit Moise din şesurile Moabului în muntele Nebo, pe vârful Fazga, care este faţă’n faţă cu Ierihonul. Şi Domnul i-a arătat tot ţinutul Galaad, până la Dan, 2 şi tot ţinutul lui Neftali şi tot ţinutul lui Efraim şi al lui Manase şi tot ţinutul lui Iuda, până la marea de dincolo de zarea, 3 şi Neghebulb şi împrejururile Ierihonului, cetatea Palmierilor, până la Ţoar. 4 Şi a zis Domnul către Moise: „Iată ţara pentru care M’am jurat lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacob, zicând: – Seminţiei tale o voi da… Iată, le-am arătat-o ochilor tăi; dar tu într’însa nu vei intra!”

5 Şi a murit Moise, robul lui Dumnezeu, acolo, în ţinutul Moabului, după cum îi spusese Domnul. 6 Şi l-au îngropat în vale, în ţinutul Moabului, aproape de templul lui Peorc, dar mormântul său nimeni nu-l ştie, nici până’n ziua de astăzid. 7 Şi era Moise de o sută douăzeci de ani când a murit; vederea nu i se înnegurase, nici gura nu i se zbârcise. 8 Şi l-au plâns fiii lui Israel pe Moise, în şesurile Moabului, la Iordan, aproape de Ierihon, timp de treizeci de zile, până s’au sfârşit zilele jelitului în plângerea după Moise. 9 Iar Iosua, fiul lui Navi, s’a umplut de duhul înţelepciunii, pentru că Moise îşi pusese mâinile peste ele. Iar fiii lui Israel i s’au supus şi au făcut aşa precum Domnul poruncise prin Moise.

10 Şi nu s’a mai ridicat în Israel prooroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut faţă către faţăf, 11 întru toate semnele şi minunile pe care Domnul l-a trimis să le facă în ţara Egiptului, lui Faraon şi slugilor lui şi ţării lui întregi, 12 precum şi’ntru minunile cele mari şi’ntru mâna cea tare pe care Moise le-a săvârşit în faţa’ntregului Israel.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.