×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Deuteronomul

Capitolul 27

Scrierea Legii pe pietre; cele douăsprezece blesteme asupra celor ce o calcă.

1 Moise şi bătrânii lui Israela i-au poruncit poporului, zicând: „Să păziţi toate poruncile acestea pe care vi le poruncesc eu astăzi. 2 Şi va fi că’n ziua când veţi trece Iordanul în ţara pe care Domnul, Dumnezeul tău, ţi-o dă ţie, îţi vei aşeza pietre mari şi le vei vărui cu var; 3 şi pe pietrele acestea să scrii toate cuvintele acestei Legi, atunci când vei trece Iordanul ca să intri în ţara pe care Domnul, Dumnezeul părinţilor tăi, ţi-o dă, ţară’n care curge miere şi lapte, aşa cum a grăit Domnul, Dumnezeul părinţilor tăi.

4 După ce veţi fi trecut Iordanul, să puneţi pietrele acestea, pe care vi le poruncesc eu astăzi, pe muntele Ebal şi să le văruiţi cu var. 5 Să-I zideşti acolo jertfelnic Domnului, Dumnezeului tău, jertfelnic făcut din pietre; deasupra lor să nu pui fierb. 6 Din pietre întregi să-I zideşti jertfelnic Domnului, Dumnezeului tău, şi arderi-de-tot să-I aduci pe el Domnului, Dumnezeului tău. 7 Să jertfeşti acolo şi jertfă de mântuire; şi să mănânci şi să te saturi şi să te veseleşti în faţa Domnului, Dumnezeului tău. 8 Pe pietre să scrii toată Legea aceasta, în scriere foarte lămurită”.

9 Moise, împreună cu preoţii, leviţii, a grăit către tot Israelul, zicând:
„Taci şi-ascultă, Israele: în ziua aceasta ai devenit popor Domnului, Dumnezeului tău.
10 Ascultă glasul Domnului, Dumnezeului tău, şi plineşte toate poruncile şi hotărârile Lui, câte ţi le poruncesc eu astăzi”.

11 În ziua aceea i-a poruncit Moise poporului, zicând: 12 „După ce veţi fi trecut Iordanul, următorii vor sta pe muntele Garizim, ca să binecuvinteze poporul: Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Iosif şi Veniamin; 13 iar Ruben, Gad, Aşer, Zabulon, Dan şi Neftali vor sta pe muntele Ebal ca să blesteme. 14 Şi începând leviţii, vor zice cu glas mare către tot Israelul:

15 Blestemat să fie omul care va face chip cioplit sau turnat – urâciune înaintea Domnului, lucru de mână de meşter – şi-l va pune’n loc ascuns! Şi, răspunzând întregul popor, va zice: Aminc!

16 Blestemat să fie cel ce nu cinsteşte pe tatăl său şi pe mama sa! Şi’ntregul popor va zice: Amin!

17 Blestemat să fie cel ce mută hotarul aproapelui! Şi’ntregul popor va zice: Amin!

18 Blestemat să fie cel care-l face pe orb să rătăcească’n cale! Şi’ntregul popor va zice: Amin!

19 Blestemat să fie cel ce strâmbă judecata străinului şi pe a orfanului şi pe a văduvei! Şi’ntregul popor va zice: Amin!

20 Blestemat să fie cel ce se culcă cu femeia tatălui său, pentru că a ridicat acoperământul tatălui său! Şi’ntregul popor va zice: Amin!

21 Blestemat să fie cel ce se culcă cu orice fel de dobitoc! Şi’ntregul popor va zice: Amin!

22 Blestemat să fie cel ce se culcă cu sora lui dinspre tată sau cu cea dinspre mamă! Şi’ntregul popor va zice: Amin!

23 Blestemat să fie cel ce se culcă cu soacra sa! Şi’ntregul popor va zice: Amin! Blestemat să fie cel ce se culcă cu sora femeii sale! Şi’ntregul popor va zice: Amin!

24 Blestemat să fie cel care-l loveşte cu vicleşug pe aproapele său! Şi’ntregul popor va zice: Amin!

25 Blestemat să fie cel ce primeşte daruri ca să ucidă suflet din sânge nevinovat! Şi’ntregul popor va zice: Amin!

26 Blestemat să fie tot omul care nu va fi statornic în toate cuvintele Legii acesteia, ca să le plinească! Şi’ntregul popor va zice: Amin!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.