×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Deuteronomul

Capitolul 16

Cele trei sărbători: a Paştilor, a Săptămânilor, a Corturilor.

1 Să păzeşti luna Spiculuia şi să-I faci Domnului, Dumnezeului tău, Paştile, pentru că în luna Spicului te-a scos Domnul, Dumnezeul tău, din Egipt, noaptea. 2 Paştileb să I le jertfeşti Domnului, Dumnezeului tău, din turme şi din cirezi, în locul pe care Domnul îl va alege pentru ca’ntr’însul să I se cheme numele. 3 Împreună cu ele să nu mănânci dospitură; timp de şapte zile să mănânci cu ele azimă, pâinea durerii – că’n mare grabă aţi ieşit voi din Egipt, noaptea –, aşa încât de-a lungul vieţii voastre’ntregi să vă aduceţi aminte de ziua când aţi ieşit din ţara Egiptului. 4 Timp de şapte zile să nu se afle la tine dospitură’n tot ţinutul tău, iar din cărnurile pe care le-ai jertfit seara, în ziua cea dintâi, să nu rămână până dimineaţa. 5 Nu-ţi va fi îngăduit să jertfeşti Paştile în oricare dintre cetăţile tale pe care Domnul, Dumnezeul tău, ţi le dă, 6 ci numai în locul pe care Domnul, Dumnezeul tău, îl va alege pentru ca’ntr’însul să I se cheme numele, acolo să jertfeşti Paştile, seara, în asfinţitul soarelui, la vremea când ai ieşit tu din ţara Egiptului. 7 Acolo vei fierbec şi vei frige şi vei mânca, în locul pe care Domnul, Dumnezeul tău, îl va alege, iar dimineaţa te vei întoarce şi vei merge la sălaşurile tale. 8 Şase zile vei mânca azime, iar ziua a şaptea, ca încheiered, e sărbătoarea [închinată] Domnului, Dumnezeului tău; să nu faci în ea nici o lucrare, în afară de cele ce i se fac sufletuluie. 9 Să-ţi numeri şapte săptămâni întregi; de când începe secera să secere, de atunci vei începe să numeri şapte săptămâni. 10 Îi vei sărbători Domnului, Dumnezeului tău, sărbătoarea Săptămânilor, după cum îţi dă mâna, din cele ce-ţi vor fi date prin binecuvântarea Domnului, Dumnezeului tău; 11 şi te vei veseli în faţa Domnului, Dumnezeului tău, tu, fiul tău şi fiica ta, robul tău şi roaba ta, levitul din cetăţile tale, străinul, orfanul şi văduva, cei care vor fi în mijlocul vostru, în locul pe care Domnul, Dumnezeul tău, îl va alege pentru ca’ntr’însul să I se cheme numele. 12 Adu-ţi aminte că ai fost rob în tara Egiptului; păzeşte şi plineşte poruncile acestea. 13 Sărbătoarea Corturilor s’o serbezi în şapte zile, când vei fi adunat strânsura din aria ta şi din teascul tău. 14 Şi te vei veseli în sărbătoarea ta, tu, fiul tău şi fiica ta, robul tău şi roaba ta, levitul şi străinul, orfanul şi văduva, cei ce sunt în cetăţile tale. 15 Şapte zile Îi vei sărbători Domnului, Dumnezeului tău, în locul pe care Domnul, Dumnezeul tău, îl va alege pentru ca’ntr’însul să I se cheme numele; dacă Domnul, Dumnezeul tău, te va binecuvânta în toate roadele tale şi’n tot lucrul mâinilor tale, tu vei fi veselindu-te. 16 De trei ori pe an, toţi ai tăi de parte bărbătească se vor înfăţişa înaintea Domnului, Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege El: la sărbătoarea Azimelor, la sărbătoarea Săptămânilor şi la sărbătoarea Corturilor. În faţa Domnului, Dumnezeului tău, să nu te înfăţişezi cu mâinile goale, 17 ci fiecare după cum îi dă mâna, după cum ţi s’a dat şi ţie prin binecuvântarea Domnului, Dumnezeului tău. 18 În toate cetăţile tale, pe care Domnul, Dumnezeul tău, ţi le dă, îţi vei pune judecători şi condeierif, după seminţii, ca să judece poporul cu judecată dreaptă. 19 Ei nu vor face abateri de la judecată, nu vor căta la faţa omului şi nici nu vor primi daruri, căci darurile orbesc ochii întelepţilor şi strâmbă pricinile drepţilor. 20 Pe cel drept cu dreptatea să-l urmăreşti, pentru ca voi să trăiţi şi să intraţi şi să moşteniţi ţara pe care Domnul, Dumnezeul tău, ţi-o dă. 21 Să nu-ţi sădeşti ţie crângg, şi nici ceva de lemn, orice ar fi, lângă jertfelnicul pe care I-l vei face Domnului, Dumnezeului tău. 22 Şi nici stâlp să nu-ţi întăreşti, cel pe care Domnul, Dumnezeul tău, l-a urât.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.