×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Deuteronomul

Capitolul 13

Pedepsirea celor ce îndeamnă la idolatrie.

1 De se va ridica în mijlocul tău prooroc sau visător de vise şi-ţi va da semn sau minune, 2 iar semnul sau minunea de care el ţi-a vorbit va veni într’adevăr, dacă atunci el îţi va zice: – Să mergem şi să slujim la alţi dumnezei…, pe care voi nu-i ştiţi, 3 să nu ascultaţi de cuvintele acelui prooroc sau de ale celui ce a visat visul acelaa; că [prin aceasta] vă’ncearcă Domnul, Dumnezeul vostru, ca să afle dacă pe Domnul, Dumnezeul vostru, Îl iubiţi din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru. 4 Pe urmele Domnului, Dumnezeului vostru, să umblaţi şi de El să vă temeţi; poruncile Lui să le păziţi şi de glasul Său să ascultaţi; Lui să-I slujiţi şi de El să vă lipiţi. 5 Iar pe proorocul acela sau pe cel ce a visat visul să-l daţi morţii, pentru că el ţi-a vorbit cu scopul de a te abate de la Domnul, Dumnezeul tău, Cel ce te-a scos din ţara Egiptului şi te-a eliberat din casa robiei, dorind să te scoată din calea pe care Domnul, Dumnezeul tău, ţi-a poruncit să mergi; să-l faceţi pe cel rău să piară dintre voi.

6 Dacă fratele tău dinspre tată sau fratele tău dinspre mamă sau fiul tău sau fiica ta sau femeia de la sânul tău sau prietenul tău care-i una cu sufletul tău te va ruga în taină, zicând: – Să mergem şi să slujim altor dumnezei…, pe care tu nu i-ai ştiut, nici tu şi nici părinţii tăi, 7 unora dintre dumnezeii neamurilor din preajma voastră, aproape de tine sau departe de tine, de la o margine a pământului pân’ la marginea pământului, 8 să nu te învoieşti cu el, nici să asculţi de el; ochiului tău să nu i se facă milă de el, să nu te’nduri de el şi nici să-l tăinuieşti; 9 ci dă-l cu totul pe faţăb; mâna ta să fie cea dintâi asupră-i ca să-l omoare, şi apoi mâinile poporului întreg. 10 Cu pietre-l vor ucide şi va muri, pentru că a’ncercat să te abată de la Domnul, Dumnezeul tău, Cel ce te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. 11 Şi dacă’ntregul Israel va auzi, se va teme, şi o altă asemenea faptă rea nu se va mai face’n mijlocul vostru.

12 Iar dacă’n vreuna din cetăţile pe care Domnul, Dumnezeul tău, ţi le dă ca să le locuieşti vei auzi spunându-se 13 că dintre voi au ieşit oameni nelegiuiţi care-i stârnesc pe locuitorii cetăţii lor, zicând: – Să mergem şi să slujim altor dumnezei…, pe care voi nu i-aţi ştiut, 14 caută, cercetează şi întreabă bine, şi de va fi adevărat lucrul acela, cum că’ntre voi s’a petrecut acea urâciune, 15 de tot să-i ucizi pe locuitorii acelei cetăţi cu lovire de sabie, şi s’o stârpeşti de istovc, pe ea şi tot ce este în ead. 16 Prăzile ei adună-le pe toate în mijlocul pieţei, iar cetatea arde-o în întregime cu foc, pe ea şi toată prada ei, înaintea Domnului, Dumnezeului tău: nelocuită fie’n veci, şi a doua oară să nu se mai zidească. 17 Nimic din cele blestematee să nu se lipească de mâna ta, ca să-Şi potolească Domnul iuţimea mâniei Sale şi să-ţi dea milă şi să se’ndure de tine şi să te înmulţească, aşa cum li S’a jurat părinţilor tăi, 18 de vei asculta glasul Domnului, Dumnezeului tău, şi de vei păzi toate poruncile Lui câte ţi le poruncesc eu astăzi, făcând ce este bun şi plăcut înaintea Domnului, Dumnezeului tău.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.