×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Deuteronomul

Capitolul 10

Alte table ale Legii şi chivotul lor. Alegerea leviţilor. Credincioşia faţă de Dumnezeu. Tăierea’mprejur a inimii.

1 În vremea aceea mi-a zis Domnul: Ciopleşte-ţi două table de piatră cum au fost cele dintâi şi suie-te la Mine în munte; apoi îţi vei face un chivot de lemn. 2 Eu voi scrie pe table cuvintele care-au fost pe tablele cele dintâi, pe care tu le-ai sfărâmat, iar tu le vei pune în chivot… 3 Eu am făcut un chivot din lemn de salcâm, am cioplit două table de piatră cum fuseseră cele dintâi şi m’am suit în munte, iar cele două table erau în mâinile mele. 4 El a scris pe table întocmai după cum fusese scris pe cele dintâi, cele zece porunci pe care vi le spusese Domnul în munte, din mijlocul foculuia, iar Domnul mi le-a dat mie. 5 Şi întorcându-mă eu, m’am pogorât din munte şi am pus tablele în chivotul pe care-l făcusem – acolo unde se află – aşa cum îmi poruncise Domnulb. 6 (Fiii lui Israel au plecat din Beerot-Bene-Iaacan la Mosera. Acolo a murit Aaron şi acolo a fost îngropat; iar Eleazar, fiul său, a devenit preot în locul lui. 7 De acolo au plecat la Gudgod, şi din Gudgod la Iotbata, pământ cu ape curgătoare. 8 În vremea aceea a pus Domnul deoparte seminţia lui Levi, ca să poarte chivotul legământului Domnului, să stea înaintea Domnului ca să slujească, să se roage şi să binecuvinteze întru numele Lui; aceasta, până’n ziua de astăzi. 9 De aceea nu au leviţii parte şi nici moştenire cu fraţii lor; moştenirea lor este Însuşi Domnul, aşa cum El Însuşi le-a spus-o.)

10 Am stat eu în munte patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; iar Domnul m’a ascultat şi de data aceasta: Domnul n’a vrut să vă nimicească. 11 Mi-a zis Domnul: Scoală-te şi mergi înaintea poporului acestuia, ca să intre şi să moştenească ţara pe care M’am jurat părinţilor lor că le-o voi da.

12 Şi acum, Israele, ce anume cere de la tine Domnul, Dumnezeul tău, fără numai să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să-L iubeşti, să slujeşti Domnului, Dumnezeului tău, din toată inima ta şi din tot sufletul tău, 13 să păzeşti poruncile Domnului, Dumnezeului tău, şi hotărârile Lui pe care ţi le spun eu astăzi ca să-ţi fie ţie bine?

14 Iată, al Domnului, Dumnezeului tău, este cerul şi cerul cerului, pământul şi toate câte sunt într’însul; 15 dar numai pe părinţii voştri i-a ales Domnul ca să-i iubească, şi pe urmaşii lor de după ei, pe voi v’a ales El mai mult decât toate neamurile, aşa [cum este] în ziua de azi. 16 Tăiaţi-vă’mprejur învârtoşarea inimii voastrec, şi cerbicea voastră n’o mai întăriţid. 17 Căci Domnul, Dumnezeul vostru, El este Dumnezeul dumnezeilor şi Domnul domnilor, Dumnezeul cel mare şi puternic şi temute, Cel ce nu caută la faţăf şi nici nu primeşte darurig, 18 Cel ce face dreptate străinuluih şi orfanului şi văduvei, Cel ce iubeşte pe străin dându-i pâine şi haină. 19 Să-l iubiţi pe cel străin, pentru că şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului. 20 De Domnul, Dumnezeul tău, să te temi, Lui să-I slujeşti, de El să te lipeşti şi pe numele Lui să te juri. 21 El e fala ta şi El e Dumnezeul tău, El, Cel ce’n mijlocul tău a făcut acele lucruri mari şi slăvite pe care le-au văzut ochii tăi. 22 Cu numai şaptezeci şi cinci de sufletei s’au coborât părinţii tăi în Egipt, iar acum Domnul, Dumnezeul tău, te-a făcut numeros ca stelele cerului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.