×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola către Efeseni

Capitolul 6

Copii şi părinţi. Robi şi stăpâni. Lupta împotriva răului. Salutări de încheiere.

1 Copii, ascultaţi întru Domnul de părinţii voştri, căci aşa este drept. 2 Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta; aceasta este cea dintâi poruncă urmată de făgăduinţă: 3 ca să-ţi fie ţie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământ.

4 Şi voi, părinţilor, nu-i întărâtaţi pe copiii voştri spre mânie; dimpotrivă, creşteţi-i întru învăţătura şi certarea Domnului.

5 Robilor, pe stăpânii voştri cei după trupa ascultaţi-i cu frică şi cu cutremurb întru curăţia inimii voastre, ca şi pe Hristos, 6 nu cu slujire doar de ochii lumii, cu gândul de a plăcea oamenilor, ci ca nişte robi ai lui Hristos, din suflet făcând voia lui Dumnezeu, 7 cu bunăvoinţă slujind ca şi Domnului, şi nu ca oamenilor, 8 ştiind că de va face cineva ceva bun, bunul acela îl va primi de la Domnul fiecare, ori că e rob, ori că e liber.

9 Şi voi, stăpânilor, faceţi tot aşa faţă de ei; lăsaţi deoparte ameninţarea, ştiind că Domnul lor şi al vostru este în ceruri şi că la El nu există părtinire.

10 În sfârşit, fraţii mei, întăriţi-vă întru Domnul şi’ntru tăria puterii Lui. 11 Îmbrăcaţi armurac lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului. 12 Căci lupta noastră nu este’mpotriva cărnii şi a sângeluid, ci’mpotriva Începătoriilor, împotriva Stăpâniilor, împotriva Stăpânitorilor acestei lumi de’ntuneric, împotriva duhurilor răutăţiie care sunt în stihiile cereştif.

13 Pentru aceea luaţi armura lui Dumnezeu: pentru ca’n ziua cea rea să fiţi în stare să ţineţi piept; şi după ce veţi isprăvi totul, să rămâneţi în picioare. 14 Aşadar, staţi în picioare, avându-vă mijlocul încins cu adevărul şi îmbrăcaţi fiind în platoşa dreptăţii 15 şi cu picioarele încălţate’n starea de a fi gata pregătiţi pentru Evanghelia păciig; 16 mai presus de toate luând pavăza credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile înflăcărateh ale Celui-Rău. 17 Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu,

18 în toată vremea rugându-vă întru Duhul prin orice rugăciune şi cerere; şi’ntru aceasta privegheaţi cu toată stăruinţa, rugându-vă pentru toţi sfinţii 19 şi pentru mine, ca oridecâteori voi deschide gura, să mi se dea cuvânt spre a face cu’ndrăznire cunoscută taina Evangheliei 20 – al cărei sol sunt eu în lanţuri –, pentru ca despre ea să vorbesc deschis, aşa cum trebuie să vorbesc.

21 Iar ca să ştiţi şi voi cum mă aflu şi ce fac, pe toate vi le va aduce la cunoştinţă Tihic, fratele iubit şi slujitor credincios întru Domnul. 22 Pentru aceasta l-am trimis la voi, ca să aflaţi cum suntem şi să vă mângâie inimile.

23 Pace fie-le fraţilor, şi iubire cu credinţă, de la Dumnezeu-Tatăl şi de la Domnul Iisus Hristos. 24 Harul fie cu toţi cei ce’n curăţie Îl iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.