×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola către Efeseni

Capitolul 5

Dreptar pentru viaţa cea nouă (continuare). Umblaţi ca fii ai luminii! Datoriile soţilor şi soţiilor.

1 Fiţi dar următoria lui Dumnezeu, ca nişte copii iubiţi, 2 şi umblaţi întru iubire aşa cum şi Hristos ne-a iubit pe noi, şi pentru noi I S’a dat pe Sine lui Dumnezeu prinos şi jertfă întru miros cu bună mireasmă.

3 Iar de desfrâu şi de orice necurăţie şi de lăcomie nici să se pomenească între voi, aşa cum se cuvine sfinţilor; 4 nici de vorbe neruşinate, nebuneşti sau glumeţe, care nu se cuvin; ci mai degrabă, de mulţumire. 5 Căci pe aceasta s’o ştiţi voi bine, că nici desfrânat sau necurat sau lacom – care este un închinător la idoli – nu are moştenire în împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu. 6 Nimeni să nu vă amăgească cu vorbe deşarte, că din pricina acestora vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. 7 Aşadar, nu vă faceţi părtaşi cu ei. 8 Altădată eraţi întuneric, dar acum lumină sunteţi întru Domnul; ca fii ai luminii să umblaţi 9 – pentru că roada luminii este în orice bunătate, dreptate şi adevăr –, 10 osebindb ce este bine plăcut Domnului. 11 Şi nu fiţi părtaşi la faptele cele neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă osândiţi-le făţişc; 12 căci pe cele ce le fac ei întru ascuns, ruşine este chiar a le spune. 13 Dar toate cele osândite făţiş sunt vădite de lumină, 14 căci tot ceea ce-i vădit e luminăd. De aceea zice: Deşteaptă-te tu, cel ce dormi, scoală-te din morţi şi-asupra ta va lumina Hristos.

15 Prin urmare, luaţi bine seama cum umblaţi: nu ca nişte neînţelepţi, ci precum cei înţelepţi, 16 răscumpărând vremeae, căci zilele rele sunt. 17 De aceea nu fiţi fără minte, ci înţelegeţi care este voia Domnului. 18 Să nu vă îmbătaţi de vin, în care este pierzanie, ci vă umpleţi de Duh, 19 vorbind între voi în psalmi şi’n laude şi’n cântări duhovniceşti, lăudând şi cântând în inimile voastre Domnului, 20 întotdeauna pentru toate mulţumind lui Dumnezeu şi Tatăl în numele Domnului nostru Iisus Hristos, 21 supunându-vă unul altuia întru frica lui Hristos.

22 Femeile să li se supună bărbaţilor lor precum Domnului; 23 pentru că bărbatul îi este cap femeii, aşa cum şi Hristos îi este cap Bisericii, El, Mântuitorul trupului. 24 Dar aşa cum Biserica I se supune lui Hristos, tot astfel şi femeile să le fie’ntru toate bărbaţilor lor.

25 Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre aşa cum şi Hristos a iubit Biserica şi pe Sine S’a dat pentru ea 26 ca s’o sfinţească, curăţind-o prin baie de apă întru cuvântf, 27 ca s’o înfăţişeze Sieşi Biserică slăvită, fără să aibă pată sau creţuri sau altceva de acest fel, ci să fie sfântă şi fără prihană. 28 Aşa sunt datori bărbaţii să-şi iubească femeile, ca pe propriile lor trupuri. Cel ce-şi iubeşte femeia, pe sine se iubeşte. 29 Că nimeni vreodată nu şi-a urât trupul; dimpotrivă, fiecare îl hrăneşte şi-l încălzeşte, precum şi Hristos Biserica; 30 pentru că noi suntem mădulare ale trupului Său, din carnea Lui şi din oasele Lui. 31 Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa şi cei doi vor fi un trup. 32 Taina aceasta mare este; iar eu zic, în Hristos şi în Bisericăg. 33 Dar şi’n ceea ce vă priveşte, fiecare din voi să-şi iubească femeia ca pe sine însuşi, iar femeia spre bărbat să se’nfioareh.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.