×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola către Efeseni

Capitolul 1

Salutare. Binecuvântări duhovniceşti întru Hristos. Rugăciunea lui Pavel.

1 Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii şi credincioşii întru Hristos Iisus care sunt în Efes, 2 har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Iisus Hristos!

3 Binecuvântat fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce întru Hristos ne-a binecuvântat întru cele cereşti cu toată binecuvântarea duhovniceascăa. 4 Într’acest chip ne-a şi ales întru El mai’nainte de întemeierea lumii, pentru ca’ntru iubire să fim în faţa Lui sfinţi şi fără prihanăb, 5 mai dinainte rânduindu-ne ca, după buna socotinţă a voii Sale, întru El prin Iisus Hristos să ne înfieze 6 spre lauda slavei harului Său cu care ne-a dăruit întru Cel-Iubitc.

7 Întru Acesta, prin sângele Său, avem noi răscumpărarea şi iertarea păcatelor, după bogăţia harului Său 8 pe care pentru noi l-a făcut să prisosească întru toată înţelepciunea şi priceperead. 9 El ne-a făcut cunoscută taina voii Sale pe care, potrivit bunăvoinţei Lui, mai dinainte întru Sine o plănuisee 10 spre buna rânduială a plinirii vremilor: toate, cele din ceruri şi cele de pe pământ, să fie iarăşi adunate întru Hristosf; în El, 11 întru Care şi nouă mai dinainte ni s’a rânduit o moştenire, potrivit cu planul Celui ce pe toate le lucrează după sfatul voii Sale, 12 pentru ca noi, cei ce mai dinainte am nădăjduit întru Hristos, să fim spre lauda slavei Saleg.

13 Întru El de asemenea şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, şi după ce aţi crezut în El, aţi fost pecetluiţi cu Duhul cel Sfânt al făgăduinţeih 14 – arvuna moştenirii noastre –, în vederea răscumpărării celor dobândiţii, spre lauda slavei Salej.

15 Iată de ce şi eu, auzind de credinţa voastră în Domnul Iisus şi de iubirea voastră cea către toţi sfinţii, 16 nu încetez să mulţumesc pentru voi, pomenindu-vă în rugăciunile mele, 17 pentru ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea vouă duh de înţelepciune şi de descoperire spre cunoaşterea Lui; 18 şi să vă lumineze ochii inimii, pentru ca voi să pricepeţi care este nădejdea la care El v’a chemat, care este bogăţia slavei moştenirii Lui întru cei sfinţik 19 şi cât de covârşitoare este mărimea puterii Sale întru noi, cei ce credem, potrivit cu puterea lucrătoare a tăriei Lui

20 pe care El a făcut-o să lucreze în Hristos, sculându-L din morţi şi aşezându-L de-a dreapta Sa întru cele cereşti, 21 mai presus decât toată Începătoria şi Stăpânia şi Puterea şi Domnial şi decât tot numele ce se numeşte, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor, 22 şi pe toate I le-a supus sub picioare, şi pe El L-a dat peste toate Cap Bisericii 23 care este trupul Său, plinătatea Celui ce pe toate întru toţi le plineşte.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.