×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola către Galateni

Capitolul 6

Purtaţi-vă sarcinile unii altora! Îndemnuri cu mâna lui Pavel. Salutare de sfârşit.

1 Fraţilor, chiar de va cădea un om în vreo greşală, voi, cei duhovniceşti, îndreptaţi-l pe unul ca acesta cu duhul blândeţii, veghind asupra ta însuţi, ca să nu cazi şi tu în ispită.

2 Purtaţi-vă sarcinilea unii altora, şi aşa veţi împlini legea lui Hristosb. 3 Că de se crede cineva că este ceva, în timp ce el nu este nimic, pe sine însuşi se amăgeşte. 4 Dar fiecare să-şi cerceteze propria sa faptă, şi atunci se va lăuda numai faţă de sine însuşi şi nu faţă de altul; 5 căci fiecare îşi va purta propria sa povarăc.

6 Cel ce primeşte cuvântul învăţăturii să-i facă învăţătorului său parte din toate bunurile.

7 Nu vă amăgiţi; Dumnezeu nu Se lasă batjocorit, căci ce va semăna omul, aceea va şi secera. 8 Cel ce seamănă în propriul său trup, din trup va secera stricăciune; dar cel ce seamănă în Duhul, din Duhul va secera viaţă veşnică; 9 să nu slăbimd dar în a face binele, căci la vremea cuvenită vom secera, dacă nu ne vom sleie.

10 Aşa că, până când avem vreme, să facem binele către toţi, dar mai ales către cei de o credinţă cu noi.

11 Vedeţi cu ce litere mari v’am scris eu, cu mâna meaf. 12 Câţi vor să fie binevăzuţi în trupg, aceia vă silesc să vă tăiaţi împrejur, numai ca să nu fie ei prigoniţi pentru crucea lui Hristos. 13 Fiindcă nici ei înşişi, cei care se taie’mprejur, nu păzesc legea, ci vor ca voi să vă tăiaţi împrejur pentru ca să se laude ei în trupul vostru. 14 Dar mie să nu-mi fie a mă lăuda decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine şi eu pentru lume. 15 Că în Hristos Iisus nici tăierea’mprejur este ceva, nici netăierea’mprejur, ci făptura cea nouă. 16 Şi toţi cei ce vor umbla după dreptarul acesta, pace şi milă asupra lor şi asupra Israelului lui Dumnezeu!

17 De acum înainte nimeni să nu-mi mai facă supărare; căci eu în trupul meu port semnele Domnului Iisush.

18 Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu duhul vostru, fraţilor! Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.