×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola către Galateni

Capitolul 5

Libertatea creştină. Roada Duhului şi lucrarea cărnii.

1 Aşadar, ţineţi-vă tari în libertatea pentru care ne-a eliberat Hristos şi nu vă prindeţi iarăşi în jugul robiei. 2 Iată, eu, Pavel, vă spun vouă că de vă veţi tăia’mprejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. 3 Şi din nou mărturisesc oricărui om care se taie’mprejur că dator este să’mplinească toată legea. 4 Cei care vreţi să vă îndreptăţiţi prin lege v’aţi îndepărtat de Hristos, aţi căzut din har; 5 căci noi în Duh aşteptăm nădejdea îndreptăţirii prin credinţă. 6 Pentru că în Hristos Iisus nici tăierea’mprejur poate ceva, nici netăierea’mprejur, ci credinţa lucrătoare prin iubire.

7 Era bine cum alergaţia; cine v’a sleit avântulb, ca să nu vă supuneţi adevărului? 8 Stăruinţa aceastac nu este de la Cel care vă cheamă. 9 Puţin aluat dospeşte toată frământăturad. 10 În privinţa voastră eu am încredere, întru Domnul, că nimic altceva nu veţi cugeta; dar cel care vă tulbură îşi va purta osânda, oricine ar fi el. 11 Dar dacă eu, fraţilor, încă mai propovăduiesc tăierea’mprejur, pentru ce mai sunt prigonit? Ar însemna că piatra de poticnire a cruciie a fost înlăturată… 12 O, tăia-s’ar cu totu’n bucăţelef cei ce vă destramăg pe voi!

13 Fiindcă voi, fraţilor, aţi fost chemaţi la libertate; numai să nu vă folosiţi libertatea ca prilej de a-i sluji trupului, ci slujiţi-vă unul altuia prin iubire. 14 Căci toată legea se cuprinde într’un singur cuvânt, în acesta: Iubeşte pe aproapele tău ca pe tine însuţi. 15 Dar dacă vă muşcaţi unul pe altul şi vă mâncaţi, vedeţi să nu vă nimiciţi voi între voi. 16 Zic dar: Cu duhul să umblaţi, şi nu pofta trupului s’o împliniţi! 17 Fiindcă trupul pofteşte împotriva duhului, iar duhul împotriva trupului; căci acestea se împotrivesc unul altuia, astfel ca voi să nu faceţi ceea ce aţi vreah. 18 Dar dacă sunteţi duşi de Duhul, nu sunteţi sub lege. 19 Iar faptele trupului sunt cunoscute; acestea sunt: desfrânare, necurăţie, neruşinare, 20 idolatrie, vrăjitorie, duşmănii, certuri, gelozii, întărâtări, gâlcevi, dezbinări, erezii, 21 invidii, ucideri, beţii, chefuri şi cele asemănătoare acestora, asupra cărora vă previn – aşa cum v’am mai prevenit – că cei ce fac unele ca acestea nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. 22 Iar roada Duhului este iubire, bucurie, pace, îndelungă-răbdare, bunătate, facere de bine, credincioşie, 23 blândeţe, înfrânare, curăţie; împotriva unora ca acestea nu este lege. 24 Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus şi-au răstignit trupul împreună cu patimile şi cu poftele. 25 Dacă trăim cu duhul, cu duhul să şi umblăm. 26 Să nu fim iubitori de slavă deşartă, întărâtându-ne unii pe alţii, unii pe alţii pismuindu-ne.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.