×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola către Galateni

Capitolul 1

Salutare. Nu există altă Evanghelie. Cum a devenit Pavel apostol.

1 Pavel, apostol nu de la oameni, nici prin oma, ci prin Iisus Hristos şi prin Dumnezeu-Tatăl Care L-a înviat pe El din morţi, 2 şi toţi fraţii care sunt împreună cu mine, Bisericilor Galatiei: 3 Har vouă şi pace de la Dumnezeu-Tatăl şi de la Domnul nostru Iisus Hristos, 4 Cel ce S’a dat pe Sine pentru păcatele noastre, ca să ne scoată din acest veacb rău de acum, după voia Dumnezeului şi Tatălui nostru, 5 Căruia fie-I slava în vecii vecilor. Amin!

6 Sunt uimitc că de la Cel ce v’a chemat prin harul lui Hristos, voi treceţi atât de repede la altă evanghelie; 7 nu că este altad, ci numai că sunt unii care vă tulbură şi vor să stricee Evanghelia lui Hristos. 8 Dar: chiar dacă noi sau înger din cer v’ar propovădui altceva decât ceea ce v’am binevestit noi, să fie anatemaf! 9 Aşa cum v’am spus-o mai înainte, v’o spun din nou şi acum: Dacă cineva vă propovăduieşte altceva decât ceea ce aţi primit, anatema să fie!

10 Oare caut eu acum să câştig bunăvoinţa oamenilor, sau pe a lui Dumnezeu? sau oamenilor caut eu să le plac? Dacă încă le-aş plăcea oamenilor, n’aş fi rob al lui Hristos. 11 Căci vă fac cunoscut, fraţilor, că Evanghelia cea binevestită de mine nu este după om; 12 pentru că nici eug nu de la om am primit-o sau am învăţat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. 13 Căci aţi auzit de purtarea mea de altădată întru iudaism, că peste măsură prigoneam Biserica lui Dumnezeu şi o pustiam, 14 şi spoream în iudaism mai mult decât mulţi din cei ce erau de vârsta mea în neamul meu, ca nimeni altul fiind eu râvnitor al predaniilor mele părinteşti. 15 Dar când a binevoit Dumnezeu, Cel ce m’a alesh încă din pântecele maicii mele şi prin harul Său m’a chemat 16 ca’ntru mine să-L descopere pe Fiul Său, pentru ca eu să-L binevestesc la neamuri, deîndată, fără să fi primit sfat de la trup şi de la sânge, 17 şi fără să mă fi suit la Ierusalim la apostolii cei dinainte de mine, m’am dus în Arabia şi m’am întors iarăşi la Damasc. 18 Apoi, după trei ani, m’am suit la Ierusalim ca să-l vădi pe Chefaj şi am rămas la el cincisprezece zile. 19 Dar pe altul din apostoli n’am văzut, decât numai pe Iacob, fratele Domnului. 20 Iar în cele ce vă scriu, iată o spun înaintea lui Dumnezeu că nu mint. 21 După aceea am venit în ţinuturile Siriei şi ale Ciliciei. 22 Şi după faţăk le eram necunoscut Bisericilor lui Hristos celor din Iudeea; 23 ci ele doar auziseră că „cel ce ne prigonea pe noi odinioară, acum binevesteşte credinţa pe care altădată o nimicea”; 24 şi-L slăveau pe Dumnezeu întru mine.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.