×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola a doua către Corinteni

Capitolul 8

A da de bunăvoie. Tit şi însoţitorii săi.

1 Şi vă facem cunoscut, fraţilor, harul lui Dumnezeu care-a fost dat în Bisericile Macedoniei; 2 că’n multul lor necaz cu care-au fost încercaţi, prisosul şi adânca lor sărăcie au sporit la ei în bogăţia dărniciei. 3 Că de voia lor au dat – v’o mărturisesc –, după putere şi peste putere, 4 cu multă rugăminte cerându-ne favoareaa de a lua şi ei parte la ajutorarea sfinţilorb. 5 Şi-au făcut-o nu după cum am nădăjduit noi, ci pe ei înşişi s’au dat mai întâi Domnului şi apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu. 6 Aşa încât l-am rugat pe Tit ca şi’ntre voi să ducă la bun sfârşit darul acesta, aşa cum mai înainte l-a început.

7 Ci precum întru toate prisosiţi – în credinţă, în cuvânt, în cunoştinţă, în toată sârguinţa, în iubirea voastră către noi – aşa şi’n acest dar să prisosiţi. 8 N’o spun ca pe o poruncă, ci ca prin sârguinţa altora să pun la’ncercare şi curăţia iubirii voastre. 9 Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Iisus Hristos; că El, bogat fiind, a sărăcit de dragul vostru, pentru ca voi prin sărăcia Lui să vă îmbogăţiţi. 10 Şi’n această privinţă vă dau un sfat: că aceasta vă este de folos vouă, cei ce încă de anul trecut aţi început nu numai să faceţi, ci şi să voiţi. 11 Duceţi dar acum fapta până la capăt, aşa încât ardoarea voastră de a voi să fie tot una cu aceea de a şi îndeplini din ceea ce aveţi. 12 Căci dacă e vorba de ardoare, ea e bineprimită după cât are cineva, nu după cât nu are. 13 Nu e vorba de a-i uşura pe alţii împovărându-vă pe voi, ci, deopotrivă, 14 prisosul vostru în ceasul de acum să împlinească lipsa acelora, pentru ca şi prisosul lor să împlinească lipsa voastră; aşa se face potrivirea, 15 precum este scris: Celui cu mult nu i-a prisosit, şi celui cu puţin nu i-a lipsit.

16 Mulţumire fie-I adusă lui Dumnezeu, Cel ce a pus în inima lui Tit aceeaşi râvnă pentru voi, 17 că s’a’nvoit cu îndemnul nostru; dar făcându-se el şi mai sârguitor, de bună voie a plecat la voi. 18 Şi’mpreună cu el l-am trimis şi pe fratele a cărui laudă întru Evanghelie este’n toate Bisericilec 19 – şi nu numai atât, dar a fost şi ales de către Biserici să ne fie însoţitor în călătoria acestui dar pe care noi îl slujim spre slava Domnului Însuşi şi’ntru ardoarea noastră –, 20 prin aceasta ferindu-ne ca cineva să ne defaime în această strângere de daruri slujită de noi, 21 pentru că de cele bune ne’ngrijim nu numai în faţa Domnului, ci şi’n faţa oamenilor. 22 Şi’mpreună cu ei l-am trimis şi pe fratele nostru, căruia de multe ori în multe i-am încercat sârguinţa, dar care acum este şi mai sârguitor prin multa încredere pe care o are în voi. 23 Aşa că dacă-i vorba de Tit, el e fârtatele meu şi împreună-lucrător la voi; dacă-i vorba de fraţii noştri, ei sunt trimişi ai Bisericilor, slavă a lui Hristos. 24 Arătaţi-le deci, în faţa Bisericilor, dovada iubirii voastre, ca şi pe aceea a laudei noastre pentru voi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.