×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola a doua către Corinteni

Capitolul 7

Bucuria lui Pavel întru pocăinţa Bisericii.

1 Având deci aceste făgăduinţe, iubiţilor, să ne curăţim pe noi de toată întinarea trupului şi a duhului, desăvârşind sfinţenia în frica lui Dumnezeu.

2 Faceţi-ne loc în inimile voastrea! Pe nimeni n’am nedreptăţit, pe nimeni n’am vătămat; pe nimeni n’am înşelat. 3 N’o spun spre osândirea voastră, căci v’am spus dinainte că sunteţi în inimile noastre, ca împreună să murim şi împreună să trăim. 4 Multă îmi este încrederea în voi, multă îmi este lauda pentru voi; umplutu-m’am de mângâiere! Cu tot necazul nostru, sunt covârşit de bucurie!

5 Căci chiar după ce am venit în Macedonia, trupul nostru n’a avut nici o odihnă, necăjiţi fiind în toate chipurile: din afară, lupte; din lăuntru, temeri. 6 Dar Dumnezeu, Cel care-i mângâie pe cei smeriţi, ne-a mângâiat pe noi cu venirea lui Tit, 7 şi nu numai cu venirea lui, ci şi cu mângâierea cu care el a fost mângâiat la voi, după cum ne-a vestit el nouă dorul vostru, plânsul vostru, râvna voastră pentru mine, aşa încât eu mai mult să mă bucur.

8 Că chiar dacă v’am întristat prin scrisoare, nu-mi pare rău (deşi mi-a părut rău); fiindcă văd că scrisoarea aceea, fie şi numai pentru un timp, v’a întristat. 9 Acum mă bucur, nu pentru că v’aţi întristat, ci pentru că v’aţi întristat spre pocăinţă; fiindcă după Dumnezeu v’aţi întristat, pentru ca să nu aveţi nici o pagubă din partea noastră. 10 Căci întristarea cea după Dumnezeu aduce pocăinţă spre mântuire, fără părere de rău; iar întristarea lumiib aduce moarte. 11 Căci iată, însuşi faptul acesta că v’aţi întristat după Dumnezeu, câtă sârguinţă v’a adus!, şi câtă dezvinovăţire!, şi câtă mâhnire!, şi câtă teamă!, şi câtă dorinţă!, şi câtă râvnă!, şi câtă ispăşire! Întru totul aţi dovedit că’n această privinţă sunteţi curaţi.

12 Aşa că, deşi v’am scris, aceasta n’a fost nici din pricina celui care a nedreptăţit, nici din pricina celui care a fost nedreptăţit, ci pentru ca la voi să se învedereze în faţa lui Dumnezeu sârguinţa voastră pentru noi.

13 De aceea ne-am mângâiat. Pe lângă mângâierea noastră însă ne-am bucurat mai ales de bucuria lui Tit, căci duhul său s’a liniştit dinspre partea voastră a tuturor. 14 Că dacă’n faţa lui m’am lăudat cu ceva pentru voi, n’am fost dat de ruşine; ci dimpotrivă, aşa cum noi pe toate vi le-am grăit întru adevăr, tot astfel şi lauda noastră faţă de Tit a devenit adevăr. 15 Şi inima lui este şi mai mult la voi, aducându-şi aminte de ascultarea voastră a tuturor, cum l-aţi primit cu frică şi cu cutremurc. 16 Mă bucur că’ntru totul pot să mă încred în voi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.