×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola a doua către Corinteni

Capitolul 11

Pavel şi apostolii mincinoşi.

1 O, de mi-aţi răbda puţină nebuniea! Dar îmi şi răbdaţi. 2 Sunt gelos pe voi cu gelozia lui Dumnezeub, pentru că v’am logodit unui singur Bărbat: ca pe o fecioară neprihănită să vă înfăţişez lui Hristosc. 3 Dar mă tem ca nu cumva, precum şarpele a amăgit-o pe Eva prin viclenia lui, tot aşa şi gândurile voastre să se abată de la curăţia şi nevinovăţia cea întru Hristos. 4 Că dacă veneticul vă propovăduieşte un alt Iisus decât Cel pe Care L-am propovăduit noi, sau dacă primiţi un alt duh decât Cel pe Care l-aţi primit, sau altă evanghelie decât Aceea pe care aţi primit-od, voi l-aţi îngădui foarte bine. 5 Dar eu socotesc că’ntru nimic nu sunt mai prejos decât aceşti prea-foartee dintre apostoli. 6 Şi chiar dacă sunt neiscusit în cuvânt, nu însă în ştiinţă; dimpotrivă, întru totul am arătat-o între voi toţi. 7 Sau făcut-am oare un păcat că, smerindu-mă pe mine însumi pentru ca voi să vă înălţaţi, în dar v’am binevestit Evanghelia lui Dumnezeu? 8 Am prădat alte Biserici primind de la ele plată ca să vă slujesc pe voi. Şi’n vreme ce eram la voi şi’n lipsuri, nimănui nu i-am făcut supărare, 9 fiindcă lipsurile mele le-au împlinit cu prisosinţă fraţii veniţi din Macedonia. Şi’ntru toate m’am păzit să vă fiu povară, şi mă voi păzi. 10 Pe adevărul lui Hristos care este’n mine, că lauda aceasta nu-mi va fi îngrădităf în ţinuturile Ahaiei! 11 De ce? Pentru că nu vă iubesc? Ştie Dumnezeug.

12 Dar ceea ce fac, voi mai face, ca să tai prilejul celor ce ar pofti un prilej de-a fi găsiţi aidoma nouă în ceea ce se laudă. 13 Pentru că unii ca aceştia sunt apostoli mincinoşi, lucrători vicleni care-şi iau chip de apostoli ai lui Hristos. 14 Şi nu-i de mirare, de vreme ce însuşi Satana îşi ia chip de înger al luminii; 15 aşadar, nu-i mare lucru dacă şi slujitorii lui îşi iau chip de slujitori ai dreptăţii; al căror sfârşit va fi după faptele lor.

16 O spun din nou: Să nu mă creadă cineva că sunt nebun; – iar de nu, luaţi-mă aşa, ca pe un nebun, ca să mă laud şi eu puţin –. 17 Ceea ce grăiesc, nu după Domnul grăiesc, ci ca întru nebunie, întru această stare de lăudăroşenie; 18 de vreme ce mulţi se laudă după truph, mă voi lăuda şi eu. 19 Pentru că voi bucuros îi răbdaţi pe cei nebuni, voi, cei ce sunteţi înţelepţi! 20 Căci răbdaţi dacă cineva vă robeşte, dacă vă înfulecă, dacă vă jefuieşte, dacă vă priveşte cu semeţie, dacă vă loveşte peste faţă.

21 O spun spre ruşinea noastră, ca şi cum noi am fi fost slabi… Dar în orice ar îndrăzni cineva – o spun în nebunie –, voi îndrăzni şi eu!: 22 Sunt ei Evrei?: şi eu sunt! sunt ei Israeliţi?: şi eu sunt! sunt ei sămânţa lui Avraam?: şi eu sunt!; 23 slujitori ai lui Hristos? – nebuneşte vorbesc –: eu, mai mult decât ei! În osteneli, mai mult; în închisori, mai mult; sub lovituri, fără număr; la moarte, adeseori. 24 De cinci ori am primit de la Iudei cele patruzeci de lovituri fără unai; 25 de trei ori am fost bătut cu vergi; o dată, împroşcat cu pietrej; de trei ori s’a sfărâmat corabia cu mine; o noapte şi o zi am petrecut în prăpastia mării; 26 în călătorii, adeseori; primejdii de la râuri, primejdii de la tâlhari, primejdii de la neamul meu, primejdii de la păgâni; primejdii’n cetăţi, primejdii’n pustiu, primejdii pe mare, primejdii’ntre fraţii cei mincinoşi! 27 În osteneală şi’n trudă, deseori în privegheri, în foame şi’n sete, deseori în posturi, în frig şi’n golătate. 28 Lăsându-le deoparte pe cele din afară, ceea ce zilnic mă’mpresoară e grija pentru Bisericile toate. 29 Cine este slab şi eu să nu fiu slab? Cine se poticneşte şi eu să nu ard?

30 Dacă trebuie să mă laud, cu slăbiciunile mele mă voi lăuda. 31 Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus, Cel ce este binecuvântat în veci, ştie că nu mint. 32 În Damasc, dregătorul regelui Areta păzea cetatea Damascului, ca să mă prindă, 33 dar printr’o fereastră’n zid m’au coborât într’un coş; şi-am scăpat din mâinile lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.