×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola a doua către Corinteni

Capitolul 10

Pavel îşi apără apostolatul.

1 Eu însumi, Pavel, vă îndemn prin blândeţeaa şi îngăduinţab lui Hristos – eu, cel smerit între voi faţă către faţă, dar care’ndrăzneşte spre voi atunci când nu-i de faţăc –, 2 mă rog dar ca nu cumva când voi fi de faţă să îndrăznesc cu încrederea cu care cred că voi îndrăzni împotriva unora care socotesc că noi umblăm după trupd. 3 Pentru că, deşi umblăm în trup, nu ne luptăm trupeşte – 4 de vreme ce armele luptei noastre nu sunt trupeşti, dar pentru Dumnezeu au puterea de a surpa întăriturile. Noi surpăm socotinţele minţiie 5 şi toată trufia care se ridică împotriva cunoaşterii lui Dumnezeu, şi tot gândul îl robim spre supunerea faţă de Hristos, 6 şi gata suntem să pedepsim toată neascultarea, atunci când supunerea voastră va fi deplină.

7 Priviţi lucrurile’n faţă! Dacă cineva se încrede’n sine că este al lui Hristos, tot astfel suntem şi noif. 8 Şi chiar dacă mă voi lăuda ceva mai mult cu puterea noastră, pe care Domnul ne-a dat-o spre zidirea şi nu spre surparea voastră, nu mă voi ruşina. 9 Să nu par însă că v’aş înfricoşa prin scrisori. 10 „Că scrisorile lui – spun ei – sunt cu greutate şi pline de putere, dar înfăţişarea trupului său e slabă şi cuvântul său e vrednic de dispreţ”. 11 Cel ce vorbeşte astfel să-şi dea seama că aşa cum suntem în cuvânt prin scrisori când nu suntem de faţă, tot astfel şi’n faptă când suntem de faţă.

12 Căci nu îndrăznim să ne numărăm sau să ne asemănăm cu unii din aceia care se laudă singuri; dar când ei se măsoară şi se aseamănă pe ei cu ei înşişi, nu au pricepere. 13 Iar noi nu ne vom lăuda fără măsură, ci după măsura dreptaruluig cu care ne-a măsurat nouă Dumnezeu: aceea de a ajunge şi până la voi. 14 Că nu ne întindem peste măsură, ca şi cum n’am fi ajuns la voi; căci noi am fost cei dintâi care-am ajuns şi la voi cu Evanghelia lui Hristos. 15 Nu ne lăudăm peste măsură cu ostenelile altora; dar avem nădejde că, odată cu creşterea’ntru voi a credinţei voastre, cu prisosinţă vom creşte după dreptarul nostru, 16 ca să propovăduim Evanghelia şi’n ţinuturile de dincolo de voi, dar fără să ne lăudăm cu dreptar străin, în cele de-a gatah. 17 Iar cel ce se laudă, în Domnul să se laude. 18 Pentru că nu cel ce se laudă singur este dovedit bun, ci acela pe care Domnul îl laudă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.