×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola întâi către Corinteni

Capitolul 9

Drepturile unui apostol.

1 Nu sunt eu liber? Nu sunt eu apostol? Nu L-am văzut eu pe Iisus, Domnul nostru? Nu sunteţi voi lucrul meu întru Domnul? 2 Dacă altora nu le sunt apostol, cel puţin vouă vă sunt. Că voi sunteţi, întru Domnul, pecetea apostoliei mele. 3 Apărarea mea către cei ce mă judecă, aceasta este: 4 Oare nouă nu ne stă’n puterea să mâncăm şi să bem? 5 Oare nouă nu ne stă’n putere să purtăm cu noi o femeie-sorăb, ca şi ceilalţi apostoli şi ca fraţii Domnuluic şi ca Chefa? 6 Sau numai mie şi lui Barnaba nu ne stă’n putere să nu ne’ntreţinem din muncă?d 7 Cine slujeşte vreodată în oaste cu solda lui? Cine sădeşte vie şi nu mănâncă din roada ei? Sau cine paşte o turmă şi nu mănâncă din laptele turmei?

8 Oare după judecata omenească spun eu acestea? Oare nu şi legea le spune? 9 Că scris este în legea lui Moise: Să nu legi gura boului care treieră. Oare de boi Se îngrijeşte Dumnezeu, 10 sau chiar de dragul nostru o spune? Că de dragul nostru s’a scris: Cel ce ară trebuie să are cu nădejde, şi cel ce treieră trebuie să treiere cu nădejdea că-şi va avea partea lui. 11 Dacă noi am semănat la voi pe cele duhovniceşti, mare lucru este oare dacă pe cele pământeşti ale voastre le vom secera? 12 Dacă altora le stă’n putere dreptul asupra voastră, nu mai mult oare nouă? Noi însă nu ne-am folosit de această putere; dimpotrivă, pe toate le răbdăm spre a nu-i pune piedică Evangheliei lui Hristos. 13 Oare nu ştiţi că cei ce săvârşesc cele sfinte mănâncă de la templu? că cei care-i slujesc altarului, de la altar au parte?

14 În acelaşi chip şi Domnul le-a poruncit celor ce propovăduiesc Evanghelia, ca din Evanghelie să trăiască.

15 Eu însă de nimic din acestea nu m’am folosit şi n’am scris acestea pentru ca şi cu mine să se facă aşa. Că pentru mine mai bine-i să mor decât să-mi zădărnicească cineva lauda. 16 Că dacă eu binevestesc Evanghelia, nu am de ce să mă laud; fiindcă asupra mea stă trebuinţae. Că vai mie dacă nu voi binevesti! 17 Că dacă fac aceasta de bunăvoie, am plată; dar dacă o fac fără voie, am doar o sarcină ce mi s’a încredinţat. 18 Atunci, care este plata mea? Aceea că, binevestind Evanghelia, o vestesc fără plată, fără să mă folosesc de puterea pe care mi-o dă Evanghelia.

19 Fiindcă deşi sunt liber faţă de toţi, rob tuturor m’am făcut, pentru ca pe cei mai mulţi să-i dobândesc. 20 Cu Iudeii ca un iudeu am fost, ca să-i dobândesc pe Iudei. Cu cei de sub lege, ca unul de sub lege – deşi eu nu sunt sub lege –, ca să-i dobândesc pe cei de sub lege. 21 Cu cei ce nu au legea, ca unul ce nu are legea – deşi nu sunt fără lege în faţa lui Dumnezeu, ci întru legea
lui Hristos –, ca să-i dobândesc pe cei ce nu au legea.
22 Slab m’am făcut cu cei slabi, ca să-i dobândesc pe cei slabi. Tuturor toate m’am făcut, pentru ca’n orice chip să-i mântuiesc pe unii. 23 Dar pe toate de dragul Evangheliei le fac, ca să-i fiu părtaş.

24 Nu ştiţi că cei ce aleargă’n stadionf aleargă toţi, dar numai unul ia premiul? Alergaţi aşa ca să-l luaţi. 25 Şi orice luptător, de la toate se’nfrânează. Ei însă, ca să ia o cunună stricăcioasă; dar noi, una nestricăcioasă. 26 Ei bine, eu aşa alerg, nu ca la’ntâmplare; eu aşa mă lupt cu pumnulg, nu ca şi cum aş lovi în aer. 27 Ci-mi chinuiesch trupul şi-l supun robiei, de teamă ca nu cumva după ce le-am fost altora crainic, să devin eu însumi de neluat în seamăi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.