×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola întâi către Corinteni

Capitolul 4

Slujba apostolilor.

1 Aşa să ne socotească pe noi fiecare om: ca slujitori ai lui Hristos şi iconomi ai tainelor lui Dumnezeu. 2 Or, ceea ce se caută mai mult la iconomi e ca fiecare să fie găsit credincios. 3 Pentru mine însă prea puţin înseamnă că sunt judecat de voi sau de vreo judecată omeneascăa; de altfel, nici eu însumi nu mă judec; 4 că nu mă ştiu vinovat cu nimic, dar nu prin aceasta m’am îndreptăţit; Cel ce mă judecă pe mine este Domnul. 5 Aşadar, nu judecaţi ceva înainte de vreme, înainte de a veni Domnul, Cel ce va aduce la lumină pe cele ascunse ale întunericului şi va vădi gândurileb inimilor. Şi atunci fiecare-şi va avea de la Dumnezeu lauda.

6 Iar pe acestea, fraţilor, despre mine şi despre Apollo le-am zis de dragul vostru, pentru ca din pilda noastră să nu treceţi peste ce este scrisc, ca să nu vă făliţi cu unul sau cu altul împotriva celuilaltd. 7 Căci cine te deosebeşte pe tine de alţii? Şi ce ai tu pe care să nu-l fi primit? Iar dacă l-ai primit, de ce te făleşti ca şi cum nu l-ai fi primit? 8 Iată, sunteţi sătui!…, iată, v’aţi îmbogăţit!…; fără noi aţi ajuns regi!…, şi măcar de-aţi fi ajuns, ca să domnim şi noi împreună cu voie!… 9 Căci mi se pare că pe noi, apostolii, Dumnezeu ne-a arătat ca pe cei din urmă oameni, ca pe nişte osândiţi la moarte; fiindcă priveliştef lumii ne-am făcut, şi îngerilor, şi oamenilor. 10 Noi suntem nebuni pentru Hristos, dar voi, înţelepţi întru Hristos; noi suntem slabi, dar voi, tari; voi sunteţi ţinuţi în slavă, dar noi în necinste! 11 Noi până’n ceasul de acum flămânzim şi însetăm, suntem goi şi suntem pălmuiţi şi pribegim 12 şi ne ostenim lucrând cu mâinile noastre. Ocărâţi fiind, binecuvântăm; prigoniţi fiind, răbdăm; 13 defăimaţi fiind, mângâiem. Ca gunoiul lumii am ajuns, lepădătura tuturor pân’acum.

14 Nu ca să vă ruşinez vă scriu acestea, ci ca să vă dojenesc ca pe nişte copii ai mei iubiţi. 15 Că de-aţi avea zeci de mii de învăţătorig în Hristos, totuşi nu aveţi mulţi părinţi; că pe voi èu v’am născut întru Hristos Iisus prin Evanghelie. 16 Aşadar, vă rog eu pe voi: călcaţi pe urmele meleh! 17 Pentru aceasta l-am trimis la voi pe Timotei, care este fiul meu iubit şi credincios întru Domnul. El vă va aduce aminte de căile mele cele întru Hristos Iisus, cum învăţ eu pretutindeni în toată Biserica.

18 Ca şi cum ar fi ca eu să nu mai vin la voi, unii s’au împăunati. 19 Dar voi veni la voi degrabă – dacă Domnul va vrea – şi voi cunoaşte nu vorba celor împăunaţi, ci puterea lor. 20 Căci împărăţia lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci în putere. 21 Ce vreţi?: Să vin la voi cu toiagul, sau cu dragoste şi cu duhul blândeţii?

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.