×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola întâi către Corinteni

Capitolul 2

A-L propovădui pe Hristos-Cel-Răstignit. Descoperirea prin Duhul lui Dumnezeu.

1 Şi când am venit la voi, fraţilor, nu cu greutateaa cuvântului sau a înţelepciunii am venit eu să vă vestesc taina lui Dumnezeu. 2 Că n’am socotit ca’ntre voi să ştiu altceva decât pe Iisus Hristos; şi pe Acesta, răstignit… 3 Şi’ntru slăbiciune şi cu frică şi cu mare cutremurb am fost la voi. 4 Şi cuvântul meu şi propovăduirea mea nu stăteau în cuvântări de’nduplecarec ale înţelepciunii omeneşti, ci în arătarea Duhului şi a puteriid, 5 pentru ca credinţa voastră să nu fie întru înţelepciunea oamenilor, ci întru puterea lui Dumnezeu.

6 Celor desăvârşiţie însă le grăim înţelepciunea, dar nu înţelepciunea acestui veac, nici a stăpânitorilor acestui veacf, care sunt pieritori, 7 ci grăim înţelepciunea lui Dumnezeu cea întru tainăg, cea ascunsă, pe care Dumnezeu mai înainte de veci a rânduit-o spre slava noastră, 8 pe care nimeni din stăpânitorii acestui veac n’a cunoscut-o; că dacă ar fi cunoscut-o, nu L-ar fi răstignit pe Domnul slavei; 9 ci precum este scris: Pe cele ce ochiul nu le-a văzut şi urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s’au suit, pe acelea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc.

10 Nouă însă ni le-a dezvăluit Dumnezeu prin Duhul Său, fiindcă Duhul pe toate le cercetează, chiar şi adâncurile lui Dumnezeu. 11 Căci cine dintre oameni le ştie pe cele ale omului, în afară de duhul omului, care este în el? Aşa şi cele ale lui Dumnezeu, nimeni nu le-a cunoscut, în afară de Duhul lui Dumnezeu. 12 Dar noi nu duhul lumii l-am primit, ci Duhul Cel de la Dumnezeu, ca să cunoaştem cele prin har dăruite nouă de Dumnezeu; 13 pe care le şi grăim, nu în cuvinte învăţate din înţelepciunea omenească, ci în cuvinte învăţate de la Duhul Sfânt, pe cele duhovniceşti supunându-le spre judecată celor ce sunt duhovniceştih. 14 Omul firesc însă nu primeşte pe cele ce sunt ale Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt nebunie şi el nu le poate înţelege, fiindcă ele se judecă duhovniceşte; 15 cel duhovnicesc însă pe toate le judecă, dar el nu-i să fie judecat de nimeni; 16 căci cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-L înveţe pe El? Noi însă avem gânduli lui Hristos.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.