×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola întâi către Corinteni

Capitolul 16

Ajutoare pentru fraţi. Plan de călătorie. Ultime îndemnuri. Salutări.

1 Cât despre strângerea de ajutoare pentru sfinţia: precum le-am poruncit Bisericilor Galatiei, aşa să faceţi şi voi. 2 În ziua întâi a săptămânii fiecare din voi să-şi pună deoparte, strângând cât poate, ca să nu se facă strângere abia atunci când voi veni eu. 3 Iar când voi veni, pe cei pe care voi îi veţi socoti, pe aceia îi voi trimite cu scrisori să ducă darul vostru la Ierusalim. 4 Şi de se va cuveni să merg şi eu, vor merge împreună cu mine.

5 Dar la voi am să vin când voi trece prin Macedonia, că prin Macedonia trec. 6 Poate că la voi mă voi opri mai mult, sau chiar voi şi ierna, ca să mă petreceţi oriunde mă voi duce. 7 Că nu vreau să vă văd acum doar în treacăt, ci nădăjduiesc să rămân la voi câtăva vreme, dacă Domnul va îngădui. 8 Voi rămâne însă în Efes până la sărbătoarea Cincizecimii, 9 că uşă mare mi s’a deschis şi rodnică, şi sunt mulţi potrivnici.

10 Iar de va veni Timotei, vedeţi să fie la voi fără teamă; că lucrul Domnului îl lucrează ca şi mine. 11 Nimeni deci să nu-l dispreţuiascăb; ci să-l petreceţi cu pace, ca să vină la mine; că-l aştept cu fraţii. 12 Cât despre fratele Apollo, l-am rugat mult să vină la voi cu fraţii; totuşi nu i-a fost voia să vină acum, dar va veni când va găsi prilej.

13 Privegheaţi, staţi în credinţă pe picioarele voastre, îmbărbătaţi-vă, întăriţi-vă. 14 Toate ale voastre cu iubire să se facă.

15 Încă ceva, fraţilor: Voi ştiţi casa lui Ştefanasc, că este pârga Ahaiei şi că spre slujirea sfinţilor s’au rânduit pe ei înşişi; 16 vă rog ca şi voi să vă supuneţi unora ca aceştia şi oricui lucrează şi se osteneşte împreună cu ei. 17 Mă bucur de venirea lui Ştefanas, a lui Fortunat şi a lui Ahaic, pentru că ei au împlinit lipsa voastră, 18 că mi-au odihnit duhul, pe al meu şi pe al vostru. Pe unii ca ei, aşadar, învăţaţi-vă să-i cunoaşteţi.

19 Vă îmbrăţişează Bisericile Asiei. Vă îmbrăţişează mult, în Domnul, Acvila şi Priscila, împreună cu Biserica din casa lor. 20 Vă îmbrăţişează fraţii toţi. Îmbrăţişaţi-vă unii pe alţii cu sărutare sfântă.

21 Salutarea, cu mâna mea, a lui Paveld.

22 Dacă cineva nu-L iubeşte pe Domnul, să fie anatemae! Maranataf! 23 Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi! 24 Dragostea mea e cu voi toţi întru Hristos Iisus! Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.