×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola întâi către Corinteni

Capitolul 1

Salutări şi mulţumiri. Dezbinări în Biserică. Hristos, puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu.

1 Pavel, apostol chemata al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Sostene, 2 Bisericii lui Dumnezeu, care este în Corint, celor sfinţiţi întru Iisus Hristos, chemaţi să fie sfinţi împreună cu toţi cei ce cheamă numele Domnului nostru Iisus Hristos în tot locul, şi al lor, şi al nostru: 3 Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul nostru Iisus Hristos!

4 Mulţumesc pururea Dumnezeului meu pentru voi, pentru harul lui Dumnezeu dat vouă întru Hristos Iisus, 5 că’ntru El în toate pe deplin v’aţi îmbogăţit, în tot cuvântul şi’n toată cunoştinţa 6 – aşa cum mărturia lui Hristos s’a’mputernicit întru voi –, 7 aşa încât voi nu sunteţi lipsiţi de nici un dar duhovnicesc în aşteptarea descopeririib Domnului nostru Iisus Hristos, 8 Care vă va şi întări până la capăt, ca să fiţi nevinovaţi în ziua Domnului nostru Iisus Hristos. 9 Credinciosc este Dumnezeu prin Care voi aţi fost chemaţi la împărtăşirea cu Fiul Său Iisus Hristos, Domnul nostru.

10 Vă rog, fraţilor, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toţi să fiţi într’o vorbă şi’n sânul vostru să nu fie dezbinări; ci să fiţi cu totul uniţi în acelaşi gând şi’n aceeaşi dreaptă judecată; 11 fiindcă despre voi, fraţii mei, prin oameni de-ai Hloieid mi s’a făcut cunoscut că la voi sunt certuri. 12 Şi ei spun aceasta, că fiecare din voi zice: Eu sunt al lui Pavel!, sau: Eu, al lui Apolloe!, sau: Eu, al lui Chefaf!, sau: Eu, al lui Hristos! 13 Împărţitu-S’a oare Hristos? Nu cumva Pavel s’a răstignit pentru voi? sau în numele lui Pavel aţi fost botezaţi? 14 Mulţumesc lui Dumnezeu că pe niciunul din voi n’am botezat, decât pe Crispus şi pe Gaiu, 15 ca să nu zică cineva că aţi fost botezaţi în numele meu… 16 – ba nu!,g am botezat şi casah lui Ştefanas –; încolo, nu ştiu să mai fi botezat pe altcineva.

17 Căci Hristos nu m’a trimis să botez, ci să binevestesc, nu întru’nţelepciunea vorbiriii, ca nu cumva crucea lui Hristos să rămână deşartăj. 18 Căci cuvântul crucii nebunie este pentru cei ce pier; dar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. 19 Că scris este: Pierde-voi înţelepciunea înţelepţilor şi deşteptăciunea celor deştepţi o voi ascunde. 20 Unde este înţeleptul? unde este cărturarul? unde este întrebătorul acestui veac? Oare n’a arătat Dumnezeu drept nebună înţelepciunea lumii acesteia? 21 Că de vreme ce prin înţelepciune lumea nu L-a cunoscut pe Dumnezeu întru’nţelepciunea lui Dumnezeu, atunci, pe cei ce cred a binevoit Dumnezeu să-i mântuiască prin nebunia propovăduirii. 22 Şi’n timp ce Iudeii cer semne şi Elinii caută înţelepciune, 23 noi Îl propovăduim pe Hristos-Cel-Răstignit: pentru Iudei, piatră de poticnire; iar pentru păgâni, nebunie; 24 dar pentru cei chemaţi, şi Iudei şi Elini: Hristos-Puterea-lui-Dumnezeu-şi-Înţelepciunea-lui-Dumnezeu. 25 Pentru că nebunia lui Dumnezeu e mai înţeleaptă decât oamenii, şi slăbiciunea lui Dumnezeu mai puternică decât oamenii.

26 Fiindcă uitaţi-vă la chemarea voastră, fraţilor: că nu mulţi sunt înţelepţi după trupk, nu mulţi sunt puternici, nu mulţi sunt de neam bunl; 27 dar tocmai pe cele nebune ale lumii le-a ales Dumnezeu ca să-i dea de ruşine pe cei înţelepţi; şi tocmai pe cele slabe ale lumii le-a ales Dumnezeu ca să-i dea de ruşine pe cei tari; 28 şi tocmai pe cele de neam de jos ale lumii, pe cele dispreţuite le-a ales Dumnezeu; pe cele ce nu sunt, ca să le facă de nimicm pe cele ce sunt, 29 aşa ca nici un trup să nu se laude în faţa lui Dumnezeu. 30 Din El dar sunteţi voi întru Hristos Iisus, Cel ce de la Dumnezeu S’a făcut pentru noi înţelepciune, dreptate şi sfinţire şi răscumpărare, 31 pentru ca, după cum este scris, cel ce se laudă, în Domnul să se laude.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.