×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola către Romani

Capitolul 12

Viaţa cea nouă întru Hristos. Rânduieli ale vieţii creştine.

1 Vă îndemn deci, fraţilor, pentru îndurările lui Dumnezeu, să înfăţişaţi trupurilea voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bineplăcută lui Dumnezeu; e închinarea voastră cea duhovniceascăb. 2 Şi nu vă potriviţi acestui veacc, ci schimbaţi-vă prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi care este voia lui Dumnezeu: ce este bun şi bineplăcut şi desăvârşit.

3 Că prin harul ce mi s’a dat îi spun fiecăruia din voi: Să nu te crezi mai mult decât trebuie să-ţi crezi, ci să-ţi crezi întru crezarea măsuriid, după cum ţi-a împărţit Dumnezeu măsura credinţei. 4 Că după cum într’un singur trup avem multe mădulare şi mădularele nu au toate aceeaşi lucrare, 5 tot aşa şi noi, cei mulţi, un trup suntem în Hristos, şi fiecare ne suntem mădulare unii altora, 6 având însă daruri felurite, după harul ce ni s’a dat: profeţiee?: după măsura credinţei; 7 slujbă?: slujind; învăţătură?: învăţând; 8 mângâiere?: mângâind; cel ce dăruieşte, întru mărinimie; cel ce stă în frunte, întru râvnă; cel ce miluieşte, cu voie bună s’o facă.

9 Iubirea să fie nefăţarnică. Urâţi răul, alipiţi-vă de bine. 10 Întru frăţească prietenie iubiţi-vă unii pe alţii, unii pe alţii întrecându-vă cu cinstireaf.

11 În râvnă nu pregetaţi; fiţi arzători cu duhul; Domnului slujiţi-I; 12 întru nădejde bucuraţi-vă; fiţi răbdători întru necaz, stăruitori în rugăciune; 13 luaţi parte la nevoile sfinţilorg; iubirii de străinih daţi-i urmare.

14 Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc: binecuvântaţi şi nu blestemaţi. 15 Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng. 16 Fiţi într’acelaşi gând unii pentru alţii; nu vă gândiţi la cele de slavă, ci spre cele smerite aplecaţi-vă. Nu vă socotiţi voi înşivă înţelepţi. 17 Nu plătiţi nimănui cu rău pentru rău. Îngrijiţi-vă de cele bune în faţa tuturor oamenilor. 18 Dacă-i cu putinţă, pe cât ţine de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. 19 Nu vă răzbunaţi singuri, iubiţilor, ci daţi-i loc mâniei grăite de Domnul, căci scris este: A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti. 20 Dimpotrivă, dacă duşmanul tău e flămând, dă-i să mănânce; dacă-i e sete, dă-i să bea; căci făcând aceasta, cărbuni de foc vei grămădi pe capul lui. 21 Nu te lăsa biruit de rău, ci răul cu binele biruieşte-l.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.