×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Epistola către Romani

Capitolul 10

Iudeii şi păgânii au Acelaşi Dumnezeu. Mântuirea e pentru toţi.

1 Fraţilor, bunăvoirea inimii mele şi rugăciunea mea la Dumnezeu pentru Israel este ca ei să se mântuiască. 2 Căci le mărturisesc că au râvnă pentru Dumnezeu, dar nu potrivit cunoaşteriia. 3 Deoarece, necunoscând ei dreptatea lui Dumnezeu şi căutând să-şi statornicească propria lor dreptate, nu s’au supus dreptăţii lui Dumnezeu. 4 Că sfârşitulb legii este Hristos, spre îndreptăţire fiecăruia care crede.

5 Într’adevăr, Moise scrie despre dreptatea care vine din lege că omul care o va’ndeplini, prin ea va trăi. 6 Dar dreptatea din credinţă spune aşa: Să nu zici în inima ta: Cine se va sui la cer? – adică să-L coboare pe Hristos; 7 sau: Cine se va coborî întru adânc? – adică să-L ridice pe Hristos din morţi! 8 Dar ce zice?: Aproape de tine este cuvântul, în gura ta şi’n inima ta – ceea ce’nseamnă cuvântul credinţei pe care-l propovăduim. 9 Că dacă cu gura ta vei mărturisi că Iisus este Domnul, şi’n inima ta crezi că Dumnezeu L-a înviat din morţi, te vei mântui. 10 Căci cu inima crezi în vederea îndreptăţirii, iar cu gura mărturiseşti în vederea mântuiriic. 11 Că zice Scriptura: Tot cel ce crede în El nu va fi ruşinat. 12 Fiindcă între iudeu si elin nu există deosebire, de vreme ce Acelaşi este Domnul tuturor, Care-i îmbogăţeşte pe toţi cei ce-L cheamă. 13 Că oricine va chema numele Domnului se va mântui. 14 Dar cum Îl vor chema pe Acela în care n’au crezut? şi cum vor crede în Acela de care n’au auzit? şi cum vor auzi fără propovăduitor? 15 şi cum vor propovădui, de nu vor fi trimişi? Precum este scris: Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc bunele vestiri!

16 Dar nu toţi i s’au supus Evangheliei, căci Isaia zice: Doamne, cine-a crezut celor auzite de la noi? 17 Prin urmare, credinţa vine din ceea ce se aude, iar ceea ce se aude vine prin cuvântul lui Hristos. 18 Dar întreb: Oare n’au auzit? Dimpotrivă: În tot pământul a ieşit vestirea lor şi la marginile lumii cuvintele lor. 19 Dar zic: Nu cumva Israel n’a înţeles? Moise spune cel dintâi: Geloşi vă voi face pe cei ce nu-s popor; asupra unui popor de nepricepuţid vă voi stârni mânia. 20 Dar Isaia îndrăzneşte şi zice: Celor ce nu Mă căutau M’am arătat, celor ce de Mine nu’ntrebau M’am fost aflat. 21 Iar către Israel zice: Toată ziua Mi-am întins mâinile spre un popor nesupus şi cârtitor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.