×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Faptele Apostolilor

Capitolul 24

Pavel înaintea procuratorului Felix; apărarea sa faţă de învinuirile Iudeilor.

1 Iar după cinci zile s’a coborât arhiereul Anania cu câţiva bătrâni şi cu un oarecare retor Tertul şi i s’au înfăţişat procuratorului împotriva lui Pavel. 2 Iar după ce l-au chemat pe Pavel, Tertul a început să-l învinuiască, zicând: „Multa pace dobândită de noi prin tine şi bunele întocmiri făcute acestui neam prin purtarea ta de grijă, 3 preaputernicea Felix, totdeauna şi pretutindeni cu toată mulţumirea le primim. 4 Dar, ca să nu te obosesc mai mult, te rog să ne asculţi, pe scurt, cu bunătatea ta. 5 Că pe omul acesta noi l-am aflat ca pe o ciumă şi ca pe un urzitor de răzvrătiri printre toţi Iudeii din lume, fiind el căpetenia eresului Nazarinenilorb. 6 El a încercat să pângărească şi templul; şi noi l-am prins şi am vrut să-l judecăm după legea noastră, 7 dar a venit tribunul Lysias şi cu multă silnicie l-a smuls din mâinile noastre 8 şi pârâşilor lui le-a poruncit să vină la tine. Tu însuţi cercetându-l, de la el vei putea să cunoşti toate învinuirile pe care i le aducem”. 9 Iar Iudeii susţineau laolaltă, zicând că acestea aşa sunt.

10 Şi când procuratorul i-a făcut semn să vorbească, Pavel a răspuns: „Ştiind eu că tu de mulţi ani îi eşti judecător acestui neam, bucuros vorbesc pentru apărarea mea. 11 Tu poţi să afli că nu sunt mai mult de douăsprezece zile de când m’am suit la Ierusalim ca să mă închin. 12 Şi nici în templu, nici în sinagogi şi nici în cetate nu m’au găsit luându-mă la’ntrebări cu cineva sau făcând tulburare în mulţime, 13 nici nu pot să dovedească cele ce spun acum împotriva mea.

14 Dar pe asta ţi-o mărturisesc: că potrivit Căii pe care ei o numesc eres, aşa mă închin eu Dumnezeului părinţilor mei, crezând în toate cele scrise în lege şi în profeţi, 15 având în Dumnezeu o nădejde pe care şi aceştia înşişi o aşteaptă, că va să fie o înviere a morţilor – şi a drepţilor, şi a nedrepţilorc. 16 Şi întru aceasta mă străduiesc şi eu, ca înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor să am întotdeauna o conştiinţă neîntinată.

17 Iar după mulţi ani am venit să-i aduc neamului meu milostenii şi prinoase, 18 când nişte Iudei din Asia m’au găsit, curăţitd, în templu, dar nu cu mulţime şi nici cu gâlceavă. 19 Ei, aceia, ei trebuiau să fie de faţă înaintea ta şi să mă învinuiască, dacă aveau ceva împotrivă-mi; 20 sau măcar aceştia să spună, ce nedreptate mi-au găsit când am stat înaintea sinedriului, 21 dacă nu cumva doar acest singur cuvânt pe care l-am strigat stând între ei, că pentru învierea morţilor sunt eu astăzi judecat de voi”.

22 Dar Felix, cunoscând mai cu de-amănuntul cele despre Cale, i-a amânat, zicând: „Când se va coborî tribunul Lysias, atunci voi hotărî asupra pricinii voastre”. 23 Şi i-a poruncit sutaşului ca Pavel să fie păzit, dar să aibă tihnă şi nimeni dintre ai lui să nu fie oprit să-i slujească.

24 Iar după câteva zile, Felix a venit cu Drusila, femeia lui, care era din neamul Iudeilore, şi a trimis să-l cheme pe Pavel şi l-a ascultat despre credinţa în Hristos Iisus. 25 Şi vorbind el despre dreptate şi despre înfrânare şi despre judecata viitoare, Felix s’a înfricoşat şi i-a spus: „Deocamdată du-te, şi când voi avea prilej te voi chema din nou…”;f 26 nădăjduind el totodată că Pavel îi va da bani ca să-l elibereze; de aceea trimitea după el mai des şi sta de vorbă cu el.

27 Dar când s’au împlinit doi anig, în locul lui Felix a urmat Porcius Festush. Şi vrând Felix să le fie Iudeilor pe plac, l-a lăsat pe Pavel legati.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.