×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Faptele Apostolilor

Capitolul 11

Petru încunoştinţează Biserica din Ierusalim despre primirea păgânilor. Biserica din Antiohia, unde credincioşii s’au numit, pentru întâia oară, creştini.

1 Apostolii şi fraţii care erau prin Iudeea au auzit că şi păgânii au primit cuvântul lui Dumnezeu. 2 Iar când Petru s’a suit la Ierusalim, credincioşii tăiaţi împrejur se’ndoiau asupră-i 3 şi ziceau: „Ai intrat la oameni netăiaţi împrejur şi ai mâncat cu ei…”. 4 Dar Petru a’nceput şi cu de-a rândul le-a povestit, zicând:

5 „Eu eram în cetatea Ioppe şi mă rugam; şi am văzut în extaz o vedenie: un lucru ca o faţă mare de masă coborându-se legată la patru colţuri; şi lăsându-se în jos din cer, a venit la mine. 6 Cătând eu la ea cu luare-aminte, am văzut dobitoacele cu patru picioare ale pământului şi fiarele şi târâtoarele şi păsările cerului. 7 Şi-am auzit un glas care-mi zicea: Scoală-te, Petre, înjunghie şi mănâncă! 8 Dar eu am zis: Nicidecum, Doamne, că nimic spurcat sau necurat nu mi-a intrat vreodată în gură. 9 Şi glasul mi-a grăit a doua oară din cer: Pe cele ce le-a curăţit Dumnezeu, tu să nu le numeşti spurcate! 10 Şi aceasta s’a făcut de trei ori, şi apoi totul a fost luat din nou la cer.

11 Şi iată că’ndată trei bărbaţi trimişi la mine din Cezareea s’au oprit la casa în care eram noi. 12 Iar Duhul mi-a zis să merg cu ei fără să mă’ndoiesc de nimic. Şi au mers cu mine şi aceşti şase fraţi şi am intrat în casa bărbatului. 13 Şi el mi-a povestit cum a văzut îngerul stând în casa lui şi zicând: Trimite la Ioppe şi cheamă-l pe Simon cel numit şi Petru, 14 care-ţi va grăi cuvinte prin care te vei mântui, tu şi toată casa ta.

15 Şi când am început eu să grăiesc, Duhul Sfânt S’a pogorât peste ei, ca şi peste noi la început. 16 Şi mi-am adus aminte de cuvântul Domnului, că zicea: Ioan a botezat cu apă; dar voi veţi fi botezaţi întru Duhul Sfânt. 17 Deci, dacă Dumnezeu le-a dat acelaşi dar ca şi nouă, lor, care au crezut în Iisus Hristos, cine eram eu să-L opresc pe Dumnezeu?”

18 Auzind acestea, ei s’au liniştit şi au slăvit pe Dumnezeu, zicând: „Aşadar, şi păgânilor le-a dat Dumnezeu pocăinţa spre Viaţă”.

19 Acuma, cei ce se împrăştiaseră în urma necazului întâmplat pe timpul lui Ştefan au trecut până’n Fenicia şi’n Cipru şi’n Antiohia, nimănui grăind cuvântul decât Iudeilor. 20 Dar erau unii dintre ei, bărbaţi ciprioţi şi cireneni care, venind în Antiohia, grăiau şi către Elinia, binevestindu-L pe Domnul Iisus. 21 Şi mâna Domnului era cu ei şi mare era numărul celor ce au crezut şi s’au întors la Domnul.

22 Şi vorba despre ei s’a auzit în urechile Bisericii din Ierusalim şi l-au trimis pe Barnaba până la Antiohia. 23 Acesta, sosind şi văzând harul lui Dumnezeu, s’a bucurat şi-i îndemna pe toţi să rămână în Domnul cu inima statornică. 24 Că era bărbat bun şi plin de Duh Sfânt şi de credinţă. Şi mulţime multă I s’a adăugat Domnului.

25 Şi a plecat Barnaba la Tars, ca să-l caute pe Saul. 26 Şi găsindu-l, l-a adus la Antiohia. Şi au stat acolo un an întreg, împreună îndrumând în Bisericăb şi învăţând mult popor. Şi în Antiohia s’au numit ucenicii, pentru întâia oară, creştini.

27 În zilele acelea s’au coborât profeţic de la Ierusalim în Antiohia. 28 Şi sculându-se unul dintre ei, cu numele Agab, a arătat prin Duhul că’n toată lumea va fi foamete mare, care a şi fost în zilele lui Claudiu. 29 Iar ucenicii au hotărât ca fiecare dintre ei, după putere, să trimită spre ajutorare fraţilor care locuiau în Iudeea; 30 ceea ce au şi făcut, trimiţându-le preoţilord prin mâna lui Barnaba şi a lui Saul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.