×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Evanghelia după Ioan

Capitolul 2

Nunta din Cana. Izgonirea vânzătorilor din templu. Iisus îl cunoaşte pe omul lăuntric.

1 Şi a treia zia s’a făcut nuntă în Cana Galileii; şi mama lui Iisus era acolo. 2 Şi a fost chemat şi Iisus la nuntă, precum şi ucenicii Săi. 3 Şi sfârşindu-se vinul, mama lui Iisus a zis către El: „Nu mai au vin…”. 4 Şi Iisus i-a zis: „Ce ne priveşteb, femeiec, pe Mine şi pe tine? Ceasul Meu încă n’a venit”. 5 Mama Sa le-a zis slujitorilor: „Orice vă va spune El, faceţi!”

6 Şi erau acolo şase vase de piatră, puse pentru curăţirea Iudeilor, care luau câte două sau trei vedre. 7 Zisu-le-a Iisus: „Umpleţi vasele cu apă!” Şi le-au umplut până sus. 8 Şi le-a zis: „Scoateţi acum şi aduceţi-i nunului!” Iar ei i-au dus. 9 Şi după ce nunul a gustat apa care se făcuse vin – şi el nu ştia de unde este, ci doar slujitorii care scoseseră apa ştiau – l-a chemat nunul pe mire 10 şi i-a zis: „Orice om pune întâi vinul cel bun şi, când se ameţesc, pe cel mai slab; dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum”. 11 Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galileii şi Şi-a arătat slava Sa; şi au crezut într’Însul ucenicii Săi.

12 După aceea S’a coborât în Capernaum, El, precum şi mama Sa şi fraţii Săi şi ucenicii Săi; şi n’au rămas acolo multe zile.

13 Şi Paştile Iudeilor erau aproape şi Iisus S’a suit la Ierusalim. 14 Şi a găsit şezând în templu pe cei ce vindeau boi şi oi şi porumbei şi pe schimbătorii de bani. 15 Şi făcând un bici de ştreanguri, i-a scos pe toţi afară din templu, şi oile, şi boii, iar schimbătorilor le-a vărsat banii şi le-a răsturnat mesele; 16 şi celor care vindeau porumbei le-a zis: „Luaţi acestea de aici! Nu faceţi casa Tatălui Meu casă de neguţătorie!” 17 Şi ucenicii Săi şi-au adus aminte că este scris: Râvna casei Tale m’a mâncat.

18 Dar I-au răspuns Iudeii, zicând: „De vreme ce tu faci acestea, ce semn ne arăţi?”d 19 Iisus le-a răspuns şi le-a zis: „Dărâmaţi templul acesta şi’n trei zile îl voi ridica”. 20 Şi au zis Iudeii: „În patruzeci şi şase de ani s’a zidit templul acesta! Şi tu îl vei ridica în trei zile?…”. 21 Dar El le vorbea de templul trupului Său. 22 Deci, când a înviat din morţi, ucenicii Săi şi-au adus aminte că El zisese aceasta şi au crezut Scripturii şi cuvântului pe care-l spusese Iisus.

23 Iar când era în Ierusalim, la sărbătoarea Paştilor, mulţi au crezut întru numele Lui, văzând minunile pe care le făcea. 24 Dar El, Iisus, nu se încredea în ei, pentru că-i cunoştea pe toţi 25 şi nu avea nevoie să-i dea cineva mărturie despre om, fiindcă El Însuşi cunoştea ce era în om.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.